Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Cyberattaque du site internet de la Cour européenne des droits de l’homme

CEDH Strasbourg 23 décembre 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Cyberattaque du site internet de la Cour européenne des droits de l’homme

A la suite du prononcé de l’arrêt Selahattin Demirtas c. Turquie (n° 2), le 22 décembre, le site internet de la Cour européenne des droits de l’homme a fait l’objet d’une cyberattaque de grande ampleur qui qui l’a rendu temporairement inaccessible. La Cour déplore vivement cet incident grave. Les services compétents mettent actuellement tout en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.


Communiqué de presse de la Cour

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
6 December Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 7, 2pm-5.30pm)

Applying the cybercrime frame to digital violence against women

7 and 9 December Strasbourg (European Youth Centre)

Youth work in war contexts in Ukraine – seminar in Strasbourg

6-8 December Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web