Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

CEPEJ: Artificial intelligence and cyberjustice at the heart of discussions

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Strasbourg 11 December 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
CEPEJ: Artificial intelligence and cyberjustice at the heart of discussions

The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) has adopted a feasibility study on the possible establishment of a certification mechanism for artificial intelligence tools and services. The study is based on the CEPEJ Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment, adopted in December 2018. The Council of Europe, if it decides to create such a mechanism, could be a pioneer in this field. After consultation with all member and observer states, this feasibility study will be followed by an action plan that the CEPEJ will prepare and send to the Committee of Ministers for examination in 2021.

The CEPEJ also adopted the roadmap of its Working Group on Cyberjustice and Artificial Intelligence. The work carried out in the field of the digitalisation of justice aims to provide new concrete tools in this area to European courts, which has become even more necessary during times of sanitary crisis and closures of courts, while ensuring respect for the fundamental principles of the European Convention on Human Rights and in particular those of its Article 6.

The President of the CEPEJ, Ramin Gurbanov, was re-elected for a new term of 2 years (1st January 2021 to 31st December 2022).


 Feasibility study on the establishment of a certification mechanism for artificial intelligence tools and services

 Roadmap of the Working group on Cyberjustice for 2021


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web