Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Democratic elections are the cornerstone of democracy and are decisive for ensuring the legitimacy of democratic institutions.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

This thematic website is designed to gather all the relevant instruments, documents and information of the Council of Europe aiming to enable citizens to express freely and fairly their opinions in ballot boxes.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Facts and figures

 

105 judgments delivered by the ECHR based on Article 3 of the Protocol to the European Convention (end 2021)

+ 210 Election Observation Missions deployed by the PACE (since 1989)

37 countries where Election Observation Missions were deployed by the PACE

+115 Election Observation Missions deployed by the Congress (since 1990)

+150 opinions and around 70 general texts on elections, referendums and political parties adopted by the Venice Commission (since 1990)

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Facts and figures

 

 105

Judgments delivered by the ECHR based on Article 3 of the Protocol to the European Convention (end 2021)

 +210

Election Observation Missions deployed by the PACE (since 1989)

 37

Countries where Election Observation Missions were deployed by the PACE

 +115

Election Observation Missions deployed by the Congress (since 1990)

 +150

Opinions and around 70 general texts on elections, referendums and political parties adopted by the Venice Commission (since 1990)