Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

The following pre-recorded videos will be available online around two hours after their delivery.

 

Tuesday 25 October 2022

Full session

Leendert VERBEEK, Congress President

Peter BURKE, Minister of State for Planning and Local Government, on behalf of the Irish Presidency of the Committee of Ministers

Debate : The future of the Council of Europe and the role of the Congress therein

Debate: The Russian Federation’s war against Ukraine

Caroline CONROY, Lord Mayor of Dublin, Ireland

Debate : Hate speech and fake news: the impact on working conditions of local and regional elected representatives

Debate : Monitoring of the European Charter of Local Self-government in Denmark

Debate : Smart cities and regions - prospects for a human rights-based governance approach

Debate :Reception of women and children refugees


Wednesday 26 October 2022

Full session

Full session - Chamber of Regions

Communication by the President

Report on the observation of local by-elections in Belgrade and several other municipalities in Serbia

Thematic debate: revision of the European Urban Charter II - Manifesto for a New Urbanity in the context of current crisis situations

Information report on the observation of local by-elections in Albania (6 March 2022)

Debate: promoting dialogue and diversity in unity

Regional finances in response to crises

Free debate

Human rights and the environment

Monitoring of the European Charter of Local Self-government in Sweden

Presentation of grass-roots projects by the youth delegates

Monitoring of the European Charter of Local Self-government in the Czech Republic

David SLÁMA, Acting Deputy Minister of the Interior Public Administration and eGovernment, Czech Republic


Thursday 27 October 2022

Full session

Monitoring of the European Charter of Local Self-government in Belgium

Co-operation activities of the Congress

Report on the observation of municipal elections in the Netherlands

Statement by the outgoing Secretary General of the Congress

Close of the 43rd Session by the President of the Congress

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web