Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Κατασκήνωση νέων για την ειρήνη 2017 (Youth Peace Camp 2017)

Συμβούλιο της Ευρώπης Στρασβούργο 2 Μαΐου 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Κατασκήνωση νέων για την ειρήνη 2017 (Youth Peace Camp 2017)

Περίπου 70 νέοι από περιοχές που έχουν πληγεί από συγκρούσεις συμμετέχουν στην κατασκήνωση νέων για την ειρήνη (Youth Peace Camp) από τις 30 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου· οι νέοι αυτοί είναι από το Κοσσυφοπέδιο*, την Ουκρανία (ιδιαίτερα τις παραμεθόριες περιοχές και το Luhansk και το Donetsk) και τον Νότιο Καύκασο. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπρόσωποι της νεολαίας από την Κύπρο (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι) συμμετέχουν επίσης σε αυτήν την κατασκήνωση, η οποία πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας (European Youth Centre) στο Στρασβούργο. Οι νέοι καλούνται να συμμετάσχουν σε διάλογο και σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίλυση των συγκρούσεων με βάση την εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διαπολιτισμική μάθηση. Φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει η ρητορική μίσους στις ένοπλες συγκρούσεις και γίνεται αναφορά στην εκστρατεία του κινήματος κατά της ρητορικής μίσους (No Hate Speech Movement) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η εν λόγω πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκομίσουν μια θετική εμπειρία από τη συμβίωση και την από κοινού εκμάθηση με τους συμμετέχοντες «από την άλλη πλευρά». Το πρόγραμμα πραγματεύεται θέματα ταυτότητας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες απόψεις και ενθαρρύνοντας την κριτική κατανόηση των ρόλων και των προοπτικών. Στόχος της κατασκήνωσης είναι επίσης να παρακινήσει και να υποστηρίξει τους νέους ώστε να γίνουν αυτοί που θα μεταλαμπαδεύσουν το ιδανικό της ειρήνης και θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια να διασφαλίσουν την ειρηνική συνύπαρξη στις κοινότητές τους. Βασική ιδέα της κατασκήνωσης για την ειρήνη είναι η καθιέρωση του διαλόγου για την εξάλειψη των διακρίσεων εντός των εθνικών και εθνοτικών ομάδων και η προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης.

* Κάθε αναφορά στο Κοσσυφοπέδιο στο παρόν κείμενο, είτε αφορά το έδαφος, τους θεσμούς είτε τον πληθυσμό, νοείται ως απόλυτα συμμορφούμενη με το υπ’ αριθ. 1244 ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την επιφύλαξη του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web