Επιστροφή

Secretary General shocked over the attack on investigative journalist in Montenegro

Secretary General Strasbourg 9 May 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Secretary General shocked over the attack on investigative journalist in Montenegro

“I was shocked and saddened by the news of yet another attack on a journalist, in Montenegro. According to several media reports, investigative journalist Olivera Lakić was wounded outside her home in Podgorica. An alert on this case is being published on our platform for the protection and safety of journalists (https://www.coe.int/en/web/media-freedom).

The work of journalists and free media are essential to the functioning of any democracy. Attacks on journalists are therefore also an attack on democracy. Unfortunately, such attacks are on the rise. This is a key concern for the Council of Europe and we must do all we can to stop this dangerous trend.“


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web