Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Η δικαιοσύνη σε περίοδο εφαρμογής περιοριστικών μέτρων: νέες μέθοδοι με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγμα για το μέλλον

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (CEPEJ) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Η δικαιοσύνη σε περίοδο εφαρμογής περιοριστικών μέτρων: νέες μέθοδοι με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγμα για το μέλλον

Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί ευκαιρία για τη μεταμόρφωση προς το καλύτερο της παραδοσιακής λειτουργίας των δικαστηρίων, εφόσον η απονομή δικαιοσύνης υψηλής ποιότητας και ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων κατέχουν πρωτεύουσα θέση μεταξύ των αλλαγών, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (European Commission for the Efficiency of Justice CEPEJ)

Με την έκδοση νέων κατευθυντηρίων γραμμών, η Επιτροπή – η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης – παρακινεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν στη δικαιοσύνη στον κυβερνοχώρο, να προσφέρουν διαδικτυακή πρόσβαση και εξ αποστάσεως ακροαματικές διαδικασίες, να παράσχουν κατάρτιση στους επαγγελματίες του κλάδου της δικαιοσύνης προκειμένου να εργάζονται από το σπίτι και να επενδύσουν σε υποδομές πληροφορικής.

Ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι η ταχύτητα των αλλαγών δεν θα πρέπει να απειλεί τα βασικά δικαιώματα και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν τους πλέον ευάλωτους, όπως τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με αναπηρίες, παράλληλα με τις υποθέσεις που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, όπως υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές εκδόθηκαν στη διάρκεια ad-hoc συνεδρίασης η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10 Ιουνίου 2020 και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Περιλαμβάνονται στη «Διακήρυξη σχετικά με τα διδάγματα που άντλησε και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η δικαιοσύνη στη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και μετά» (στα αγγλικά).


 Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) (στα αγγλικά)


 Ομιλία της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρώπης Marija Pejčinović Burić (στα αγγλικά και γαλλικά)


 Τελικές παρατηρήσεις της Hanne Juncher, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαιοσύνης και Νομικής Συνεργασίας, Γενική Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Κράτους Δικαίου (στα αγγλικά)


 Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
29 June – 5 July 2020 Strasbourg

Events

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web