Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Human Rights Channel website
Επιστροφή

What is the European Commission for the Efficiency of Justice?

Information film
This film explores the Council of Europe's work to improve the efficiency and functioning of justice and judicial systems in its member States.
Europarat Strasbourg 3.September 2015
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF

The European Commission for the Efficiency of Justice, known by its French accronym, CEPEJ, is a judicial body, composed of experts from all the 47 member States of the Council of Europe. Its aim is to improve the efficiency and functioning of justice in the member States and to develop the implementation of the instruments adopted by the Council. 

The European Commission for the Efficiency of Justice prepares benchmarks, collects and analyses data, defines instruments of measure and means of evaluation, adopts documents, reports, advice, guidelines, and action plans. It develops contacts with specialists, non-governmental organisations, research institutes and information centres, organises hearings, and promotes networks of legal professionals.

The CEPEJ was established on 18 September 2002 with Resolution Res(2002)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe.


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web