Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Session of the Congress of Local and Regional Authorities

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

19 October 2017
Austria ratified the Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (CETS No. 213).

16 October 2017
Luxembourg signed and ratified the Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession (CETS No. 200).

12 October 2017
France approved the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 217).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Strasbourg (Agora building, Room G03; 10.30 a.m.) 24-25 October

10th anniversary of the Lanzarote Convention

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web