Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

North-South Prize 2018

The call for nominations for the North-South Prize laureates of 2018 is open until 30 September. You can propose candidates who distinguished themselves in the promotion of north-south solidarity, peace and democracy. 

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Denmark chairs the Committee of Ministers

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

13 March 2018
Portugal ratified the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 217).

06 March 2018
Latvia signed the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220).

06 March 2018
Turkey signed the Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (CETS No. 222).

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web