Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Start to talk

It's time to stop child sexual abuse in sport

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

18 October: European Anti-Trafficking Day

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

10 October 2018
Opening for signature
Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Norway, Portugal, the Russian Federation, Spain, Sweden, the United Kingdom and Uruguay signed the Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223).

8 October 2018
"The former Yugoslav Republic of Macedonia" signed the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220).

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 1) 24 October

Europe and North America Regional Consultation

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

                       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web