Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

13 June 2019
GRECO publishes report on Switzerland

5 June 2019
The ECRI publishes reports on Romania and Slovenia

4 June 2019
The ECRI publishes reports on the Netherlands and Ireland

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Facebook Live Debate on the European Qualifications Passport for Refugees

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

13 June 2019
Serbia signed the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol (ETS No. 127).

12 June 2019
Bulgaria signed the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220).

11 June 2019
Italy ratified the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions (CETS No. 215).

4 June 2019
Switzerland ratified the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions (ETS No. 94).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
17-21 June 2019 Strasbourg (Palais de l’Europe, Room1)

20th anniversary conference and plenary meeting of GRECO

21-22 June 2019 Venice (Italy)

Venice Commission plenary session

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web