Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

31 May 2021
Malta - Publication of an Addendum to the Second Compliance Report (Round Four)

28 May 2021
Slovenia made progress in tackling money laundering and terrorist financing, but deficiencies remain

27 May 2021
Malta: improvement in fighting money laundering and terrorist financing

26 May 2021
Hungary: MONEYVAL indicates progress in compliance with international standards to fight money laundering and terrorist financing

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

20 September 2021
Morocco signed the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions (CETS No. 215).

20 September 2021
Maldives ratified the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol (ETS No. 127).

9 September 2021
North Macedonia signed the Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health (CETS No. 211) and Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (CETS No. 214).

7 September 2021

  • Portugal signed the European Charter for Regional or Minority Languages (ETS No. 148).
  • Croatia ratified the Agreement on illicit traffic by sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances (ETS No. 156).
Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
27-30 September Strasbourg

Parliamentary Autumn Session

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web