Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Launch of the CEFR Companion Volume with new descriptors

More information:

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

17 May International Day Against Homophobia, Transphobia, Biphobia

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

18 May 2018

Grenada signed the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol (ETS No. 127).

14 May 2018

Turkey ratified the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes (ETS No. 87).

11 May 2018

The Czech Republic signed the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (CETS No. 195).
Bosnia and Herzegovina signed Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (CETS No. 213)  and Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (CETS No. 214).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web