Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρα 2, Δικαίωμα στη ζωή, 3, Απαγόρευση βασανιστηρίων, 5, Δικαίωμα στην ελευθερία, 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 14, Απαγόρευση διακρίσεων, 34, Δικαίωμα μεμονωμένης αίτησης, Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ. 4, Άρθρο 2, Ελευθερία μετακίνησης

 • Έχουν εξεταστεί λιγότερα αυστηρά μέτρα από τη στέρηση της ελευθερίας και έχουν θεωρηθεί ανεπαρκή;
 • Είναι οι συνθήκες κράτησης ενός προσώπου κατάλληλες όσον αφορά την καθαριότητα, τη διατροφή και τις συνθήκες ύπνου και δεν υπάρχει συνωστισμός;
 • Στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπα που ανήκουν σε ευαίσθητες μειοψηφίες κρατούνται, αντιμετωπίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις;
 • Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία και εύλογα μέτρα για να εκτιμηθεί η ιατρική κατάσταση του κρατουμένου, ειδικά εφόσον υπάρχει ένδειξη ότι έχει τραυματιστεί;
 • Αξιολογούνται οι κρατούμενοι νωρίς αναφορικά με τον κίνδυνο να βλάψουν τον εαυτό τους και όσοι διαπιστώνεται ότι διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο εξετάζονται τακτικά;
 • Προστατεύονται οι κρατούμενοι από τη βία στα χέρια άλλων κρατουμένων;
 • Παρέχεται στους κρατουμένους που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες (λόγω ασθένειας, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικής προτιμήσεων κλπ.) η δέουσα φροντίδα και προσοχή;
 • Παρέχεται στους κρατουμένους το δικαίωμα να επικοινωνούν/ αλληλογραφούν, ιδίως με τους δικηγόρους τους και τα δικαστήρια;
 • Είναι τυχόν παρέμβαση στο δικαίωμα αυτό νόμιμη, με στόχο τον νόμιμο επιτρεπόμενο σκοπό και αναλογική;
 • Το δικαίωμα των κρατουμένων να υποβάλλουν αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο;
 • Έχουν ενημερωθεί πλήρως φυλακισμένοι που έχουν προφυλακιστεί για τη φύση και την αιτία των κατηγοριών σε βάρος τους;
 • Δόθηκε σε αυτούς κατάλληλος χρόνος και χώρος, και συγκεκριμένα δυνατότητα κατ΄ιδίαν επικοινωνίας με τους δικηγόρους τους, προκειμένου να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.