Zurück

”Bekämpande av könsstereotyper och sexism”: internationell konferens i Helsingfors

Europarådet Strasbourg 27 mars 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Helsingfors (Finland). Shutterstock.com

Helsingfors (Finland). Shutterstock.com

Könsstereotyper och sexism utgör ett allvarligt hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen: lika rättigheter för kvinnor och män inom alla områden av det offentliga och privata livet. Könsstereotyper och sexism bidrar till olika former av hatpropaganda (online och offline) och diskriminering baserat på faktorer som etnicitet, ålder, samhällsklass, funktionsnedsättning, könsidentitet, sexuell läggning eller sexualitet. Könsstereotyper och sexism kan i sin förlängning skapa förutsättningar för och rättfärdiga våld mot kvinnor.

Att vidta innovativa och kraftfulla åtgärder för att eliminera skadliga könsstereotyper och sexism är därför målet med Europarådets internationella konferens ”Bekämpande av könsstereotyper och sexism” (Helsingfors, Ständerhuset (Säätytalo), Snellmansgatan 9-11, den 28-29 mars), som arrangeras inom ramarna för Finlands ordförandeskap i ministerkommittén.

Evenemanget öppnas av biträdande generalsekreterare Gabriella Battaini-Dragoni tillsammans med Finlands familje- och omsorgsminister, Annika Saarikko, med fokus på tre områden / sammanhang:

  1. Motverkande av stereotypa krafter på arbetet och på allmänna platser.
  2. Våld, sexuella trakasserier och sexistisk hatpropaganda som manifestationer av de skadliga effekterna av könsstereotyper.
  3. Bekämpande av könsstereotyper och sexistiska avbildningar av könen – online och i media.

Events Events
10. - 11. DEZEMBER 2021 ONLINEVERANSTALTUNG

Plenarsitzung der Venedig-Kommission

Follow us Follow us

       

Galerie Galerie
galleries link
Facebook Facebook
Twitter Twitter