Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

URL: http://www.coe.int/en/web/cpt/standards_TR

AİÖK standartları

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin ilkeler bildirisi

Polis / Kolluk kuvvetleri
Cezaevleri   
Gözetim altında tutulan yasa dışı göçmenler
Psikiyatri kurumları
Yetişkin olmayanlar /  18 yaşından küçük çocuklar
Kadınlar
Sorumluluk
Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

  

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige
Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige