Ministerkomitéen Strasbourg 17. maj 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Demokratisk sikkerhed og databeskyttelse på dagsordenen på Ministerkomitéens møder i Danmark

Europarådets 47 medlemsstaters udenrigsministre vil mødes i Helsingør (Danmark) den 18. maj for at diskutere de udfordringer, organisationen er konfronteret med.

Ministerkomitéen skal også vedtage en rettelsesprotokol, der har til formål at modernisere Konventionen for beskyttelse af privatpersoner vedrørende automatisk behandling af persondata, den eneste lovligt bindende internationale traktat på dette område.

Mødets formandskab vil blive varetaget af Anders Samuelsen, Danmarks udenrigsminister og formand for ministerkomitéen, og mødet vil blive åbnet af Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Andre punkter på dagsordenen:

Hr. Samuelsen vil gøre status over Danmarks formandskab over de sidste seks måneder og overdrage sit ansvar til Marija Pejčinović Burić, Kroatiens udenrigsminister, der vil præsentere prioriteterne under sit lands formandskab

En pressekonference er fastlagt til klokken 14.30 med deltagelse af hr. Samuelsen, fr. Pejčinović Burić og hr. Jagland.

Mere information