Zpět

Mezinárodní konference konaná v Praze na podporu ukončení zadržování dětských migrantů

Zvláštní zástupce generálního tajemníka Rady Evropy pro migraci a uprchlíky Štrasburk 27. září 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Mezinárodní konference konaná v Praze na podporu ukončení zadržování dětských migrantů

„Náklady na alternativní řešení jsou mnohem nižší než náklady na zadržování migrantů. Navíc jsou tato řešení méně nebezpečná než zadržování dětských migrantů, a to jednak pro děti samotné z hlediska újmy, kterou s sebou zbavení svobody nevyhnutelně přináší, a jednak pro naši společnost. Cílem těchto řešení je totiž bojovat s nesnášenlivostí, snižovat sociální napětí, a v konečném výsledku jde o zachování integrity a důvěryhodnosti našich institucí, o naši víru v lidská práva a právní stát, o naše demokratické hodnoty,“ uvedl generální ředitel pro lidská práva a právní stát Rady Evropy Christos Giakoumopoulos.

Mezinárodní konferenci Blíží se konec zadržování dětských migrantů? uspořádalo české předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy ve dnech 25. a 26. září 2017 v Praze.

Na konferenci se sešli významní odborníci na lidská práva, úředníci z členských států a zástupci občanské společnosti, kteří diskutovali o mezinárodních standardech, o osvědčených postupech a o poznatcích z terénu s cílem určit, jakým způsobem by bylo možné podporovat alternativní řešení namísto zadržování dětských migrantů. Hovořilo se například o otázce zranitelnosti migrujících dětí a o obrovském psychologickém dopadu, který na ně toto zadržování má. Během úvodního panelu věnovanému zkušenostem z terénu vystoupil Pinar Aksu, který jako dítě požádal o azyl ve Spojeném království a který přispěl svým vlastním svědectvím o dopadech souvisejících se zadržováním migrantů.

V závěrečném panelu vystoupil zvláštní zástupce generálního tajemníka Rady Evropy pro migraci a uprchlíky Tomáš Boček, který zdůraznil, že „je třeba spojit síly různých aktérů, kteří budou prosazovat změnu, tj. osvícených představitelů vlád, kteří se ujmou vůdčí role na evropské úrovni, členů parlamentu, kteří se zúčastní kampaní jako PACE, právníků připravených zahájit strategické spory před Evropským soudem pro lidská práva, angažovaných nevládních organizací, a hlavně státních úředníků, zaměstnanců veřejné správy a poradců, kteří budou sami přesvědčeni o nutnosti omezit zadržování dětských migrantů“.

Tato konference je prvním konkrétním krokem k provádění nedávno přijatého Akčního plánu na ochranu dětských migrantů a uprchlíků Rady Evropy.

Konferenci zahájil ministr spravedlnosti České republiky Robert Pelikán a hlavní projev přednesl komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks.


Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení
Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

       

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení
galleries link
Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení
Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení