Poziv za dostavljanje aplikacija

10. januar 2022 Sarajevo

Škola za Političke studije Vijeća/Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresirane kandidate da dostave svoje aplikacije za učešće u školi, Generacija 2022. Aplicirati mogu sve zainteresovane osobe, sa znanjem engleskog jezika, ne starije od 35 godina, državljani Bosne i...

Read More

Vijeće Evrope podržava početnu obuku sudija u Bosni i Hercegovini

U okviru početne obuke sudija i tužilaca organizovane su dvije obuke o pravnom obrazloženju i izradi sudskih presuda. Obuka za krivične predmete organizovana je 7. - 8. decembra 2021. godine u Čardacima, a za građanske predmete 20-21. u Banjaluci za 17 novoimenovanih prvostepenih sudija. Fokus...

Read More

Učenici i učenice razgovarali o demokratskoj školskoj kulturi u okviru serije online pričaonica

Tokom decembra više od 140 učenika/ca osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine učestvovalo je u nizu online pričaonica posvećenih unapređenju i promociji demokratske školske kulture. „Komunikaciju između nastavnika i učenika treba poboljšati, a nastavnici bi trebali dobiti povratnu...

Read More

Zajedno protiv svih oblika netolerancije i isključivosti

16. decembar 2021 Sarajevo

Svi igramo ključnu ulogu u promovisanju međusobnog poštovanja i uključivanja, podržavajući tako izgradnju društava koja njeguju poštovanje prava i dostojanstva svake osobe, bez obzira na njenu etničku pripadnost, pol, vjeru ili uvjerenje ili bilo koji drugi identitet. Evropska unija (EU) je svoje...

Read More

U Bosni i Hercegovini nastavljene obuke o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije

15. DECEMBAR 2021 Bosna i Hercegovina

Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ organizovala je dvije osnovne i jednu naprednu obuku o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije za inspektore i inspektorke rada i druge profesionalce koji su u direktnom...

Read More

Trening Komuniciranje na društvenim mrežama

9, 14 i 16 decembar 2021 Bosna i Hercegovina

Kako se predstaviti na društvenim mrežama, kreirati objave, koristiti alate za sponzorisanje i promociju, kako targetirati željenu publiku i postaviti ciljeve objava, analizirati rezultate kampanja, čak i kako dizajnirati različite vizuale i koristiti alate kao što je Canva, samo su neke od tema...

Read More

Održan peti sastanak Upravnog odbora projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“

13. decembar 2021 Sarajevo

Peti sastanak Upravnog odbora zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ održan je 2. decembra 2021. godine u hibridnoj formi u Sarajevu. Okupio je predstavnike/ce Ministarstva sigurnosti, Ministarstva za ljudska prava i...

Read More

Poziv za podnošenje prijedloga: kampanja podizanja svijesti o trgovini djecom u Bosni i Hercegovini

14. decembar 2021 Bosna i Hercegovina

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022 “ i projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“, Vijeće Evrope pokreće poziv za dodjelu grantova, koji će biti otvoren za nevladine organizacije...

Read More

Upravni odbor pozdravio napredak postignut u rehabilitaciji nasilnih i ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini

7. decembar 2021 Sarajevo

U okviru projekta “Podrška održivoj reintegraciji nasilnih i ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini”, 7. decembra 2021. godine u Sarajevu održan je završni sastanak Upravnog odbora projekta. Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i...

Read More

Vladimir Prebilič: „Unapređenje kvaliteta opštinskih usluga ključno je za povećanje povjerenja javnosti u lokalne vlasti“

8. decembar 2021 Mostar, Bosna i Hercegovina

Gradski vijećnici Mostara, zvaničnici i predstavnici javnih komunalnih preduzeća su tokom radionice „Pružanje komunalnih usluga: principi, izazovi i modeli saradnje“ održane 8.12.2021. godine učestvovali u kvalitetnoj razmjeni iskustava sa kolegama iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i...

Read More

Vijeće Evrope podržava obrazovanje o ljudskim pravima za studente prava u Bosni i Hercegovini i Srbiji

3-5 decembar 2021 Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Niš, Srbija

Od 03.-05.12.2021. godine, realizovana je simulacija suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava u kojoj su učestvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta u Nišu. Hipotetički slučaj temeljem kojeg je simulirana javna rasprava se ticao uživanja i zaštite...

Read More

Vijeće Evrope zajedno sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini pomaže u poboljšanju pravne sigurnosti i ravnopravnosti građana pred zakonom

6. decembar 2021 Sarajevo

Vijeće Evrope je 6. decembra 2021. godine u Sarajevu organizovalo okrugli sto o usklađivanju sudske prakse za više sudije u BiH. Događaj, organizovan u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV) i Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH), imao je za cilj unapređenje pravne...

Read More

Škole u Bosni i Hercegovini obilježavaju mjesec ljudskih prava i demokratije u u novoopremljenim “digitalnim demokratskim učionicama”

1. decembar 2021 Bosna i Hercegovina

U narednim sedmicama pilot škole u Bosni i Hercegovini (BiH) koje su dio projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“ učestvovat će u zajedničkim aktivnostima promocije demokratske školske kulture i obilježavanja Dana ljudskih prava. Za ovu priliku, mjesec decembar će...

Read More

Objavljene Smjernice za zaštitu privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

30. novembar 2021 Bosna i Hercegovina

Slijedeći preporuku Grupe eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) vlastima u Bosni i Hercegovini „da osiguraju izdavanje odgovarajućih uputa koje se tiču zaštite privatnog života i identiteta svih žrtava trgovine ljudima, uključujući domaće žrtve, u skladu sa članom 11....

Read More

Visoko sudsko i tužilačko vijeće i predstavnici najviših sudova Bosne i Hercegovine posjetili Evropski sud za ljudska prava i Vijeće Evrope

23 – 25 novembar 2021 Strazbur

Uspostava učinkovitog i operativnog trajnog mehanizma za usklađivanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini (BiH) je srž podrške koje Vijeće Evrope pruža BiH te je stoga organizovana trodnevna studijska posjeta Jurisconsult-u Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) i Vijeću Evrope za nove članove...

Read More

Kako protiv govora mržnje u školama?

30. novembar 2021 Sarajevo

Jevrejsko kulturno–prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“, uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, te u saradnji sa TPO Fondacijom pokrenulo je projekat edukacije učenika i učenica osnovnih i srednjih škola sa područja opštine Centar i Stari Grad o govoru mržnje, antisemtizmu,...

Read More

Kaskadni trening o govoru mržnje za advokate iz Republike Srpske

29 - 30 NOVEMBAR 2021 Doboj

Advokati i advokatice iz Banja Luke, Doboja, Prijedora, Čelinca, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Sarajeva i Mostara, učestvovali su tokom dva dana u kaskadnom treningu o govoru mržnje, što uključuje primjenu evropskih standarda ustanovljenih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP), i...

Read More

Novi Kurikulum o obrazovanju pravosuđa o ljudskim pravima primjenjen u obuci budućih edukatora

24. novembar 2021 Bosna i Hercegovina

Prva trodnevna sesija obuke za buduće edukatore o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima je okončana 24.11.2021. Obuka je organizovana na osnovu novog Plana i programa obuke o ljudskim pravima za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca, sa kojim se uspostavlja...

Read More

Interprofesionalni seminar o tajnom snimanju i objavljivanju tajno napravljenih, neovlaštenih snimaka u kontekstu istraživačkog novinarstva

22. NOVEMBAR 2021. ONLINE

Na inter-profesionalnom seminaru organiziranom u suradnji sa Udruženjem novinara „BH novinari“ otvorena je jedna od najkontroverznijih tema kad je riječ o balansu između prava na zaštitu privatnosti i prava na slobodu izražavanja: tajno snimanje u kontekstu istraživačkog novinarstva, te...

Read More

Organizovana trodnevna obuka trenera u okviru projekta: „Podrška integralnom i inkluzivnom izbornom procesu u Bosni i Hercegovini“

12 - 14 novembar 2021 Sarajevo

Od 12. do 14. novembra 2021. godine organizovana je trodnevna obuka trenera (ToT) u okviru Projekta Vijeća Evrope: „Podrška integralnom i inkluzivnom izbornom procesu u Bosni i Hercegovini“ koji provodi Ured Vijeća Evrope u Sarajevu. Prvi trening, u nizu od šest planiranih, održan je u Sarajevu i...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas