Šest organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu podršku žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini dobilo IT opremu

11. oktobar 2021 Sarajevo

Šesnaest laptopa uručeno je šest organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i siguran smještaj žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Opremu je obezbijedio zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope ”Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”. Laptopi...

Read More

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu „Životna sredina i ljudska prava“

11. oktobar 2021 Bosna i Hercegovina

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu „Životna sredina i ljudska prava“ pokrenut je online 11. oktobra 2021. godine za studente prava. Ovaj događaj okupio je 23 studenta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije zajedno sa...

Read More

Održan sastanak Upravnog odbora projekta za podršku pravosuđu u BiH

5. oktobar 2021 Bosnia and Herzegovina

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta: „ Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza II “je održan u u online formatu 5. oktobra 2021. godine. Na sastanku su učestvovali predstavnici svih partnerskih institucija kao i predstavnici međuarodnih organizacija....

Read More

Predstavnici i predstavnice medija povećali svoje znanje o zaštiti privatnosti žrtava trgovine ljudima

4. oktobar 2021 Sarajevo

Konvencija Vijeća Evrope u borbi protiv trgovine ljudima navodi: „Privatni život treba zaštititi odgovarajućim upravljanjem podacima od strane vlasti i promoviranjem odgovornog ponašanja medija jer je to bitno za fizičku sigurnost žrtava, ali i očuvanje njihovih mogućnosti za društvenu...

Read More

Savjet Evrope gradi kapacitete zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini (BiH) za pravilno upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (VEP)

24. septembar 2021 Doboj

Savjet Evrope, u bliskoj saradnji sa tri ministarstva pravde u BiH i njihovim partnerima iz entitetskih i državnih kazneno-popravnih ustanova, organizovalo je trening za članove zatvorskih multidisciplinarnih timova o primjeni specifičnih alata i programa za upravljanje nasilnim i ekstremističkim...

Read More

Vijeće Evrope nastavlja razvijati metodologiju i protokole za razmjenu sudske prakse u BiH

17. septembar 2021 Sarajevo

Drugi okrugli sto o metodologiji i protokolima za razmjenu sudske prakse, organizovan je 17. septembra 2021. godine u Sarajevu. Doprinos diskusiji na navedenu temu dali su stručnjakinja Vijeća Evrope za ustavno-sudsku praksu, predstavnici Vijeća Evrope, Stalne komisije za edukaciju i sudsku...

Read More

Call for Tenders

27 September 2021 Bosnia and Herzegovina

The General Secretary of the Council of Europe is organising a Call for Tenders for framework contracts for the provision of translation services for cooperation activities funded by extra-budgetary resources. Please find herewith the publication notice: https://bit.ly/3EJ9JTT The deadline for...

Read More

Interprofesionalni seminar o zaštiti novinara i novinarki od online nasilja

23 - 24 septembar 2021 Tuzla

Kakvi sve tipovi ponašanja predstavljaju online uznemiravanje, koje su razlike između online uznemiravanja usmjerenog na novinare i novinarke zbog profesije kojom se bave i rodno zasnovanog nasilja? Koji oblici pravne zaštite postoje u međunarodnom pravu, a koji su dostupni u Bosni i Hercegovini,...

Read More

Jačanje kapaciteta pravnih stručnjaka kroz obuku o trgovini djecom organiziranu u okviru XIV Stručnog savjetovanja tužitelja u Neumu

22. septembar 2021 Neum

U okviru XIV Stručnog savjetovanja tužilaca, s ciljem podizanja svijesti relevantnih stručnjaka u vezi sa ranjivošću djece na trgovinu ljudima i poštivanjem prava djece-žrtava, zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“...

Read More

Osvrt na postignuća u promociji različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini i napredak u novim inicijativama sa projektnim partnerima

20. septembar 2021 SARAJEVO

Projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ je 16. septembra 2021. godine organizovao četvrti sastanak Upravnog odbora. Loreta Vioiu, zamjenica šefice Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu se zahvalila članovima/cama Upravnog odbora za podršku i posvećenost, te podcrtala važnost...

Read More

Početak online kursa za pravne profesionalce o slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini, JUFREX 2 BiH i HELP

20. septembar 2021 Bosnia and Herzegovina

Prvi online kurs za pravne profesionalce o slobodi izražavanja, koji će mentorski voditi ekspertica Vijeća Evrope i sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH, Svjetlana Milišić Veličkovski, dostupan je online za 15 prijavljenih učesnika i učesnica, sudija i sutkinja te tužilaca i tužiteljica iz...

Read More

Posjeta Grupe eksperata Vijeća Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA) Bosni i Hercegovini u okviru trećeg kruga evaluacije

6-10 SEPTEMBAR 2021 Bosna I Hercegovina

Delegacija Grupe eksperata Vijeća Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA) boravila je u posjeti Bosni i Hercegovini od 6. do 10. septembra 2021. godine kako bi provela treći krug evaluacije provedbe Konvencije o akciji protiv trgovine ljudima. Fokus evaluacije provedbe Konvencije u ovom...

Read More

Uloga regulatornih tijela za medije na Zapadnom Balkanu u novim medijskim paradigmama

9.-10. SEPTEMBAR 2021. GODINE BUDVA, ONLAJN

U cilju razmjene mišljenja o ulozi regulatornih tijela za medije u novim medijskim paradigmama, organizovana je regionalna konferencija na kojoj su učestvovala regulatorna tijela za medije iz Albanije, Bosne i Hercegovine , Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Konferencija je i ove...

Read More

Komitet za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Vijeća Evrope objavio je danas izvještaj o periodičnoj posjeti obavljenoj od 11. do 21. juna 2019. godine, zajedno sa odgovorom bosanskohercegovačkih vlasti.

Komitet za borbu protiv mučenja Vijeća Evrope objavljuje izvještaj o svojoj posjeti Bosni i Hercegovini obavljenoj 2019. godine

14/09/2021

Izvještaj navodi da je delegacija CPT-a zaprimila brojne navode o fizičkom i psihološkom zlostavljanju pritvorenih lica od strane policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Ozbiljnost navoda o zlostavljanju (na pr., falaka, silovanje pendrekom, simulirana smaknuća pištoljem)...

Read More

Značaj obrazloženja sudske odluke kao mjerilo sudskog autoriteta

9 i 10 septembar 2021 Bosna i Hercegovina

Treći dvodnevni webinar/obuka o obrazloženju i izradi presuda u građanskim predmetima uz razmatranje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine organizovana je 9. i 10. septembra 2021 za 37 sudija i stručnih saradnika iz Bosne i Hercegovine. Kako...

Read More

Edukacija za predstavnike vodećih medija iz Bosne i Hercegovine

9-12 September 2021 Neum

U okviru projekta „Podrška integralnom i inkluzivnom izbornom procesu u BiH“, Vijeće Evrope - ured u Sarajevu, je organizovalo trodnevnu edukaciju za predstavnike vodećih medija iz cijele Bosne i Hercegovine, sa namjerom jačanja njihovih kapaciteta za profesionalno, kontinuirano, neovisno i...

Read More

Učenici/e i nastavnici/e iz 14 pilot škola u Bosni I Hercegovini razgovarali o važnosti demokratske školske kulture

27 avgusta 2021 Sarajevo

Tokom četiri dana Ljetne škole o kompetencijama za demokratsku kulturu održane od 24. do 27. avgusta na Jahorini, više od 80 učenika i učenica i 30 nastavnika i nastavnica iz pilot škola u Bosni i Hercegovini (BiH) učestvovalo je u radionicama na temu vrijednosti i participacije kao načina...

Read More

Dostupna publikacija “Fenomen trgovine djecom u Bosni i Hercegovini”

26. Avgust 2021 Sarajevo

Djeca čine polovinu identificiranih žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, prema godišnjem izvještaju o situaciji u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja porijekla, tranzita i destinacije za žrtve trgovine ljudima, gdje je 2020. godine...

Read More

Institucija Ombudsmena Bosne i Hercegovine proaktivno djeluje na prevenciji širenja govora mržnje

26 - 30 jul 2021 BANJA LUKA, MOSTAR, SARAJEVO

Govor mržnje je prisutan svakodnevno u Bosni i Hercegovini (BiH) i to u političkom životu, medijima i društvenim mrežama, a poruke mržnje vidljive su gotovo na svakom mjestu na javnim površinama. Njemu su izloženi pojedinci, grupe ljudi, pa čak i čitave zajednice. Institucija Ombudsmena za...

Read More

GRETA poziva države da uključe žrtve i preživjele žrtve trgovine ljudima u kreiranje i provedbu politika i mjera prevencije, zaštite i socijalne uključenosti

30. jul 2021 Strazbur

Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Grupa stručnjaka Vijeća Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA) pridružuje se Međuresornoj koordinacijskoj grupi protiv trgovine ljudima (ICAT) u pozivu interesnim grupama da uključe žrtve - i perspektive onih koji su bili žrtve...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas