Kaskadni trening o govoru mržnje za sudije i tužioce Republike Srpske

21 - 22 oktobar 2021 Teslić

Kaskadni trening na temu govora mržnje za pripadnike i pripadnice pravosuđa i policiju Republike Srpske, okupio je 16 učesnika i učesnica. Obuka o krivičnopravnim aspektima govora mržnje obuhvatila je diskusiju o međunarodnom okviru u Bosni i Hercegovini (BiH), dvostruki pristup Evropskog suda za...

Read More

Kaskadni trening o kleveti za sudije Republike Srpske

19-20 oktobar 2021 Teslić

Sudije i pravni savjetnici i savjetnice iz Republike Srpske (RS) učestvovali su tokom dva dana u kaskadnom treningu, o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, što uključuje razumijevanje i primjenu evropskih standarda ustanovljenih u Evropskoj konvenciji o...

Read More

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Prava žrtava prioritet u borbi protiv trgovine ljudima putem interneta i upotrebom tehnologije

18 October 2021

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobra/listopada), Grupa stručnjaka Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) poziva vlade da se suprotstave tehnološki pomognutoj trgovini ljuidima i da uzmu u obzir najbolji interes žrtava prilikom izrade tehnoloških alata za...

Read More

Značaj etike za sudije i tužioce u očuvanju vladavine prava: pokrenut HELP kurs o etici za sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini

18. oktobar 2021 Bosna i Hercegovina

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu: „Etika za sudije, tužioce i advokate“ pokrenut je online 18. oktobra 2021. godine. Ovaj događaj okupio je 36 učesnika, uključujući predstavnike Vijeća Evrope, sudiju Sessu iz Vrhovnog suda Republike...

Read More

Obrazovanje o ljudskim pravima za studente prava je prioritet Vijeća Evrope

17. oktobar 2021 Banja Luka

Vijeće Evrope u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjaluci je 17. oktobra 2021. otvorilo rad Klinike za ljudska prava, koja će biti organizovana tokom zimskog semestra akademske 2021/2022. g. za 20 studenata. Cilj klinike je pružiti studentima teoretsko i praktično znanje o ljudskim...

Read More

Obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

18. oktobar 2021 Sarajevo

Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije ozbiljno je kršenje ljudskih prava i jedino se zajedničkim djelovanjem svih relevantnih aktera - institucija, civilnog društva i stručnjaka može efikasno suzbiti ova pojava. To je naglašeno tokom današnjeg događaja povodom obilježavanja Evropskog dana...

Read More

Savjet Evrope gradi kapacitete zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini (BiH) za pravilno upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (VEP)

14. oktobar 2021 Jahorina

U okviru aktivnosti usmjerenih na izgradnju pouzdanih zatvorskih kapaciteta sposobnih za upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima, Savjet Evrope u bliskoj saradnji sa tri ministarstva pravde u BiH i njihovim partnerima iz entitetskih i državnih kazneno-popravnih ustanova, organizovalo...

Read More

Šest organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu podršku žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini dobilo IT opremu

11. oktobar 2021 Sarajevo

Šesnaest laptopa uručeno je šest organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i siguran smještaj žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Opremu je obezbijedio zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope ”Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”. Laptopi...

Read More

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu „Životna sredina i ljudska prava“

11. oktobar 2021 Bosna i Hercegovina

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu „Životna sredina i ljudska prava“ pokrenut je online 11. oktobra 2021. godine za studente prava. Ovaj događaj okupio je 23 studenta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije zajedno sa...

Read More

Održan sastanak Upravnog odbora projekta za podršku pravosuđu u BiH

5. oktobar 2021 Bosnia and Herzegovina

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta: „ Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza II “je održan u u online formatu 5. oktobra 2021. godine. Na sastanku su učestvovali predstavnici svih partnerskih institucija kao i predstavnici međuarodnih organizacija....

Read More

Predstavnici i predstavnice medija povećali svoje znanje o zaštiti privatnosti žrtava trgovine ljudima

4. oktobar 2021 Sarajevo

Konvencija Vijeća Evrope u borbi protiv trgovine ljudima navodi: „Privatni život treba zaštititi odgovarajućim upravljanjem podacima od strane vlasti i promoviranjem odgovornog ponašanja medija jer je to bitno za fizičku sigurnost žrtava, ali i očuvanje njihovih mogućnosti za društvenu...

Read More

Savjet Evrope gradi kapacitete zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini (BiH) za pravilno upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (VEP)

24. septembar 2021 Doboj

Savjet Evrope, u bliskoj saradnji sa tri ministarstva pravde u BiH i njihovim partnerima iz entitetskih i državnih kazneno-popravnih ustanova, organizovalo je trening za članove zatvorskih multidisciplinarnih timova o primjeni specifičnih alata i programa za upravljanje nasilnim i ekstremističkim...

Read More

Vijeće Evrope nastavlja razvijati metodologiju i protokole za razmjenu sudske prakse u BiH

17. septembar 2021 Sarajevo

Drugi okrugli sto o metodologiji i protokolima za razmjenu sudske prakse, organizovan je 17. septembra 2021. godine u Sarajevu. Doprinos diskusiji na navedenu temu dali su stručnjakinja Vijeća Evrope za ustavno-sudsku praksu, predstavnici Vijeća Evrope, Stalne komisije za edukaciju i sudsku...

Read More

Call for Tenders

27 September 2021 Bosnia and Herzegovina

The General Secretary of the Council of Europe is organising a Call for Tenders for framework contracts for the provision of translation services for cooperation activities funded by extra-budgetary resources. Please find herewith the publication notice: https://bit.ly/3EJ9JTT The deadline for...

Read More

Interprofesionalni seminar o zaštiti novinara i novinarki od online nasilja

23 - 24 septembar 2021 Tuzla

Kakvi sve tipovi ponašanja predstavljaju online uznemiravanje, koje su razlike između online uznemiravanja usmjerenog na novinare i novinarke zbog profesije kojom se bave i rodno zasnovanog nasilja? Koji oblici pravne zaštite postoje u međunarodnom pravu, a koji su dostupni u Bosni i Hercegovini,...

Read More

Jačanje kapaciteta pravnih stručnjaka kroz obuku o trgovini djecom organiziranu u okviru XIV Stručnog savjetovanja tužitelja u Neumu

22. septembar 2021 Neum

U okviru XIV Stručnog savjetovanja tužilaca, s ciljem podizanja svijesti relevantnih stručnjaka u vezi sa ranjivošću djece na trgovinu ljudima i poštivanjem prava djece-žrtava, zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“...

Read More

Osvrt na postignuća u promociji različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini i napredak u novim inicijativama sa projektnim partnerima

20. septembar 2021 SARAJEVO

Projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ je 16. septembra 2021. godine organizovao četvrti sastanak Upravnog odbora. Loreta Vioiu, zamjenica šefice Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu se zahvalila članovima/cama Upravnog odbora za podršku i posvećenost, te podcrtala važnost...

Read More

Početak online kursa za pravne profesionalce o slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini, JUFREX 2 BiH i HELP

20. septembar 2021 Bosnia and Herzegovina

Prvi online kurs za pravne profesionalce o slobodi izražavanja, koji će mentorski voditi ekspertica Vijeća Evrope i sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH, Svjetlana Milišić Veličkovski, dostupan je online za 15 prijavljenih učesnika i učesnica, sudija i sutkinja te tužilaca i tužiteljica iz...

Read More

Posjeta Grupe eksperata Vijeća Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA) Bosni i Hercegovini u okviru trećeg kruga evaluacije

6-10 SEPTEMBAR 2021 Bosna I Hercegovina

Delegacija Grupe eksperata Vijeća Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA) boravila je u posjeti Bosni i Hercegovini od 6. do 10. septembra 2021. godine kako bi provela treći krug evaluacije provedbe Konvencije o akciji protiv trgovine ljudima. Fokus evaluacije provedbe Konvencije u ovom...

Read More

Uloga regulatornih tijela za medije na Zapadnom Balkanu u novim medijskim paradigmama

9.-10. SEPTEMBAR 2021. GODINE BUDVA, ONLAJN

U cilju razmjene mišljenja o ulozi regulatornih tijela za medije u novim medijskim paradigmama, organizovana je regionalna konferencija na kojoj su učestvovala regulatorna tijela za medije iz Albanije, Bosne i Hercegovine , Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Konferencija je i ove...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas