ROMACTED II Kick-off in Bosnia and Herzegovina

19 October 2021 Sarajevo

The launch event of the joint European Union and Council of Europe ROMACTED Programme Phase II on “Promoting good governance and Roma empowerment at local level” in Bosnia and Herzegovina was held on 19 October in Sarajevo, bringing together the Ministry of Human Rights and Refugees, the EU...

Read More

Lambertz: Odgovor gradskih vlasti Mostara je ključni element za uspjeh Skupštine građana

20. oktobar 2021 Mostar

Obraćajući se na sastanku Nadzornog tima Skupštine građana Mostara održanog 20.10.2021. godine, izvjestilac Kongresa o deliberativnoj demokratiji Karl-Heinz Lambertz (Belgija, SOC/G/PD) i glasnogovornik za posmatranje lokalnih i regionalnih izbora Stewart Dickson (Ujedinjeno Kraljevstvo, ILDG)...

Read More

Kaskadni trening o govoru mržnje za sudije i tužioce Republike Srpske

21 - 22 oktobar 2021 Teslić

Kaskadni trening na temu govora mržnje za pripadnike i pripadnice pravosuđa i policiju Republike Srpske, okupio je 16 učesnika i učesnica. Obuka o krivičnopravnim aspektima govora mržnje obuhvatila je diskusiju o međunarodnom okviru u Bosni i Hercegovini (BiH), dvostruki pristup Evropskog suda za...

Read More

Kaskadni trening o kleveti za sudije Republike Srpske

19-20 oktobar 2021 Teslić

Sudije i pravni savjetnici i savjetnice iz Republike Srpske (RS) učestvovali su tokom dva dana u kaskadnom treningu, o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, što uključuje razumijevanje i primjenu evropskih standarda ustanovljenih u Evropskoj konvenciji o...

Read More

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Prava žrtava prioritet u borbi protiv trgovine ljudima putem interneta i upotrebom tehnologije

18 October 2021

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobra/listopada), Grupa stručnjaka Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) poziva vlade da se suprotstave tehnološki pomognutoj trgovini ljuidima i da uzmu u obzir najbolji interes žrtava prilikom izrade tehnoloških alata za...

Read More

Značaj etike za sudije i tužioce u očuvanju vladavine prava: pokrenut HELP kurs o etici za sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini

18. oktobar 2021 Bosna i Hercegovina

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu: „Etika za sudije, tužioce i advokate“ pokrenut je online 18. oktobra 2021. godine. Ovaj događaj okupio je 36 učesnika, uključujući predstavnike Vijeća Evrope, sudiju Sessu iz Vrhovnog suda Republike...

Read More

Obrazovanje o ljudskim pravima za studente prava je prioritet Vijeća Evrope

17. oktobar 2021 Banja Luka

Vijeće Evrope u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjaluci je 17. oktobra 2021. otvorilo rad Klinike za ljudska prava, koja će biti organizovana tokom zimskog semestra akademske 2021/2022. g. za 20 studenata. Cilj klinike je pružiti studentima teoretsko i praktično znanje o ljudskim...

Read More

Obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

18. oktobar 2021 Sarajevo

Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije ozbiljno je kršenje ljudskih prava i jedino se zajedničkim djelovanjem svih relevantnih aktera - institucija, civilnog društva i stručnjaka može efikasno suzbiti ova pojava. To je naglašeno tokom današnjeg događaja povodom obilježavanja Evropskog dana...

Read More

Savjet Evrope gradi kapacitete zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini (BiH) za pravilno upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (VEP)

14. oktobar 2021 Jahorina

U okviru aktivnosti usmjerenih na izgradnju pouzdanih zatvorskih kapaciteta sposobnih za upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima, Savjet Evrope u bliskoj saradnji sa tri ministarstva pravde u BiH i njihovim partnerima iz entitetskih i državnih kazneno-popravnih ustanova, organizovalo...

Read More

Šest organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu podršku žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini dobilo IT opremu

11. oktobar 2021 Sarajevo

Šesnaest laptopa uručeno je šest organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i siguran smještaj žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Opremu je obezbijedio zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope ”Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”. Laptopi...

Read More

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu „Životna sredina i ljudska prava“

11. oktobar 2021 Bosna i Hercegovina

Kurs Evropskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP) na temu „Životna sredina i ljudska prava“ pokrenut je online 11. oktobra 2021. godine za studente prava. Ovaj događaj okupio je 23 studenta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije zajedno sa...

Read More

Održan sastanak Upravnog odbora projekta za podršku pravosuđu u BiH

5. oktobar 2021 Bosnia and Herzegovina

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta: „ Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza II “je održan u u online formatu 5. oktobra 2021. godine. Na sastanku su učestvovali predstavnici svih partnerskih institucija kao i predstavnici međuarodnih organizacija....

Read More

Predstavnici i predstavnice medija povećali svoje znanje o zaštiti privatnosti žrtava trgovine ljudima

4. oktobar 2021 Sarajevo

Konvencija Vijeća Evrope u borbi protiv trgovine ljudima navodi: „Privatni život treba zaštititi odgovarajućim upravljanjem podacima od strane vlasti i promoviranjem odgovornog ponašanja medija jer je to bitno za fizičku sigurnost žrtava, ali i očuvanje njihovih mogućnosti za društvenu...

Read More

Savjet Evrope gradi kapacitete zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini (BiH) za pravilno upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (VEP)

24. septembar 2021 Doboj

Savjet Evrope, u bliskoj saradnji sa tri ministarstva pravde u BiH i njihovim partnerima iz entitetskih i državnih kazneno-popravnih ustanova, organizovalo je trening za članove zatvorskih multidisciplinarnih timova o primjeni specifičnih alata i programa za upravljanje nasilnim i ekstremističkim...

Read More

Vijeće Evrope nastavlja razvijati metodologiju i protokole za razmjenu sudske prakse u BiH

17. septembar 2021 Sarajevo

Drugi okrugli sto o metodologiji i protokolima za razmjenu sudske prakse, organizovan je 17. septembra 2021. godine u Sarajevu. Doprinos diskusiji na navedenu temu dali su stručnjakinja Vijeća Evrope za ustavno-sudsku praksu, predstavnici Vijeća Evrope, Stalne komisije za edukaciju i sudsku...

Read More

Call for Tenders

27 September 2021 Bosnia and Herzegovina

The General Secretary of the Council of Europe is organising a Call for Tenders for framework contracts for the provision of translation services for cooperation activities funded by extra-budgetary resources. Please find herewith the publication notice: https://bit.ly/3EJ9JTT The deadline for...

Read More

Interprofesionalni seminar o zaštiti novinara i novinarki od online nasilja

23 - 24 septembar 2021 Tuzla

Kakvi sve tipovi ponašanja predstavljaju online uznemiravanje, koje su razlike između online uznemiravanja usmjerenog na novinare i novinarke zbog profesije kojom se bave i rodno zasnovanog nasilja? Koji oblici pravne zaštite postoje u međunarodnom pravu, a koji su dostupni u Bosni i Hercegovini,...

Read More

Jačanje kapaciteta pravnih stručnjaka kroz obuku o trgovini djecom organiziranu u okviru XIV Stručnog savjetovanja tužitelja u Neumu

22. septembar 2021 Neum

U okviru XIV Stručnog savjetovanja tužilaca, s ciljem podizanja svijesti relevantnih stručnjaka u vezi sa ranjivošću djece na trgovinu ljudima i poštivanjem prava djece-žrtava, zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“...

Read More

Osvrt na postignuća u promociji različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini i napredak u novim inicijativama sa projektnim partnerima

20. septembar 2021 SARAJEVO

Projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ je 16. septembra 2021. godine organizovao četvrti sastanak Upravnog odbora. Loreta Vioiu, zamjenica šefice Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu se zahvalila članovima/cama Upravnog odbora za podršku i posvećenost, te podcrtala važnost...

Read More

Početak online kursa za pravne profesionalce o slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini, JUFREX 2 BiH i HELP

20. septembar 2021 Bosnia and Herzegovina

Prvi online kurs za pravne profesionalce o slobodi izražavanja, koji će mentorski voditi ekspertica Vijeća Evrope i sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH, Svjetlana Milišić Veličkovski, dostupan je online za 15 prijavljenih učesnika i učesnica, sudija i sutkinja te tužilaca i tužiteljica iz...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas