Napredna obuka o primjeni alata i programa za rehabilitaciju za nasilne ekstremističke zatvorenike u zatvorima u BiH

15–17 jun 2021 Mostar

Vijeće Evrope nastavlja podržavati kazneno-popravne ustanove u Bosni i Hercegovini (BiH) unapređivanjem kapaciteta zatvorskog osoblja u vezi sa upravljanjem nasilnim i ekstremističkim zatvorenicima (VEP). Naime, trodnevni napredni trening za multidisciplinarne timove iz novootvorenog državnog...

Read More

Gradske vijećnice i vijećnici Mostara razmijenili iskustva s članovima Kongresa

18. jun 2021 Mostar

11. i 18. 6. 2021. godine vijećnice i vijećnici Grada Mostara učestvovali su u kvalitetnoj razmjeni iskustava s evropskim kolegama u okviru dvodijelne radionice „Biti gradski vijećnik/ca u Mostaru“. Podijelili su svoja pozitivna iskustva nakon šest mjeseci rada i razgovarali o ulozi gradskih...

Read More

Prvi lokalni koordinacioni forum o reintegraciji nasilnih ekstremističkih zatvorenika u Bosni i Hercegovini

14. jun 2021 Doboj

Prvi lokalni koordinacioni forum na temu prevencije radikalizacije u zatvorima, rehabilitacije nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) i njihove reintegracije u društvo, održan je 10. juna, 2021. godine u Doboju. Forum je osigurao širu raspravu između svih relevantnih aktera o odgovornosti i...

Read More

Interprofesionalni seminar o temi zaštita prava na privatnost u odnosu na zaštitu slobode izražavanja, i na zaštitu političke debate

17. jun 2021 Bosna i Hercegovina

Gdje su granice u novinarskom izvještavanju o temama od javnog interesa, kad ono podrazumjeva objavljivanje ličnih podataka; u kojim slučajevima je važnije zaštiti privatnost, a u kojim sloboda izražavanja ima prednost; kako je ovaj odnos određen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom...

Read More

Okrugli sto za sudije i predsjednike sudova o otklanjanju prekomjerne dužine sudskog postupka

7-8 jun 2021 Mostar

Okrugli sto, organizovan od 7. do 8. juna u Mostaru, okupio je 15 sudija i predsjednika sudova kako bi razgovarali o tome kako se u praksi mogu u prevazići nedostaci zakonskog okvira koji regulira zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Posebna pažnja posvećena je visini naknade koja će se...

Read More

Poziv za dostavljanje ponuda: Nabavka medijske i IT opreme za potrebe pilot škola u Bosni i Hercegovini u okviru Horizontal Facility projekta “Kvalitetno obrazovanja za sve”

U okviru zajedničkog programa Evropske unije / Vijeća Evrope „ Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019.-2022.“ i njegovog projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu objavljuje poziv za nabavku medijske i informatičko-tehnologijske opreme za potrebe pilot...

Read More

Svjetski dan borbe protiv prisilnog rada djece

11. jun 2021 Bosna i Hercegovina

Povodom Svjetskog dana borbe protiv prisilnog rada djece koji se obilježava 12. juna/lipnja, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ured Vijeća Evrope u Sarajevu pozivaju državne vlasti, međunarodne organizacije i organizacije civilnog društva na zajedničko djelovanje sa ciljem...

Read More

Gradski vijećnici Grada Mostara u razgovoru sa članovima Kongresa Vijeća Evrope

11. jun 2021 Bosna i Hercegovina

U sklopu projekta „Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru“, poseban segment posvećen je jačanju kapaciteta gradskih vijećnika u obavljanju njihovih dužnosti. S tim u vezi, u petak, 11.6. 2021. godine, održana je prva u seriji radionica na kojoj je učestvovalo nekolicina vijećnica/vijećnika....

Read More

Interprofesionalni seminar o govoru mržnje za medijske profesionalce i predstavnike pravosudnih institucija

10-11 jun 2021 Bosna i Hercegovina

Tema multidisciplinarnog webinara bila je uloga medija i novinara u prevenciji i smanjivanju govora mržnje u medijskim sadržajima & utjecaj govora mržnje na javno mnijenje. Na webinaru se diskutiralo o tome kako i zašto je govor mržnje postao neizostavni dio medijskih sadržaja u svijetu, koji su...

Read More

Savjet Evrope nastavlja pružati podršku kazneno-popravnim vlastima u BiH u oblasti upravljanja nasilnim ekstremnim zatvorenicima

7. jun 2021 Bosnia and Herzegovina

Prvi sastanak Upravnog odbora (UO) projekta „Podrška sistemu izvršenja krivičnih sankcija u postizanju održive rehabilitacije osuđenih lica sa nasilnim ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini“ održan je 7. juna 2021. godine u online formatu, uz prisustvo predstavnika ministarstva pravde...

Read More

Upoznajte naše ambasadore protiv govora mržnje koji su se pridružili kampanji „Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav!”

7. jun 2021 Zapadni Balkan

Kampanja “Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav!” posvećena borbi protiv govora mržnje na Zapadnom Balkanu, koja je pokrenuta na društvenim mrežama u decembru prošle godine, sada postaje lokalna. Kampanja angažuje važne javne ličnosti u nastojanju za borbom protiv govora mržnje, posebno prema...

Read More

U susret efikasnijoj implementaciji i izvještavanju o manjinskim pravima

3. jun 2021 Bosna i Hercegovina

U protekle dvije sedmice održana su dva dvodnevna modula obuka za predstavnike/ce institucija i tijela u Bosni i Hercegovini (BiH), koji su uključeni/e u implementaciju preporuka i pripremu državnog izvještavanja prema monitoring tijelima Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i...

Read More

Prezentacija Studije o izučavanju ljudskih prava na javnim pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini

2. jun 2021 Bosna i Hercegovina

Dana 2. juna 2021. godine, održana je onlajn prezentacija Studije o izučavanju ljudskih prava na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Događaj je okupio predstavnike pravnih fakulteta, ministarstava obrazovanja, Centara za obuku sudija i tužilaca u BiH i Agencije za razvoj visokog...

Read More

Drugi bilten o najnoviim dešavanjima u praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja

28 MAJ 2021 HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN

Kako bismo unaprijedili saradnju sa stručnjacima u oblasti prava i doprinjeli daljem unapređenju znanja u oblasti slobode izražavanja i slobode medija, u okviru regionalnog projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi“ pripremili smo ovaj bilten kao dodatno sredstvo za...

Read More

Bolje obrazloženje građanskih presuda osigurano kroz prilagođenu obuku za sudije i stručne saradnike

27 i 28 maj 2021 Bosna i Hercegovina

Drugi dvodnevni webinar (obuka) o obrazloženju i izradi presuda u građanskim predmetima uz razmatranje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je organizovan 27. i 28. maja 2021. Webinaru prisustvuje 25 sudija i stručnih saradnika. Cilj obuke je da...

Read More

Okrugli sto o procjeni starosne dobi djece, potencijalnih žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

25. maj 2021 Bosna i Hercegovina

Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ organizovao je 19. maja okrugli sto na kojem se raspravljalo o nalazima nedavno provedenog istraživanja o procjeni starosne dobi djece, potencijalnih žrtava trgovine ljudima....

Read More

Kaskadni trening o kleveti za sudije i tužioce Federacije Bosne i Hercegovine

24 i 25 May 2021 Bosnia and Herzegovina

Sudije i tužioci iz Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) učestvovali su u kaskadnom treningu u formi webinara, o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, što uključuje razumijevanje i primjenu evropskih standarda ustanovljenih u Evropskoj konvenciji o...

Read More

Građani Mostara biraju temu deliberacije

25. maj 2021 Bosna i Hercegovina

Zadovoljstvo nam je najaviti da je projekat “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” u punom jeku te da su u toku pripreme za Skupštinu građana koja će se održati u 7. mjesecu 2021. godine. Nakon online ankete, gdje se preko 1.000 građanki i građana Mostara izjasnilo o potencijalnoj temi...

Read More

Kaskadni trening o govoru mržnje za sudije i tužioce Federacije Bosne i Hercegovine

17-18 MAJ 2021 Bosna i Hercegovina

Kaskadnom treningu o govoru mržnje za članove pravosuđa i policije Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) prisustvovalo je 31 učesnika i učesnica, od kojih 20 predstavnika policijskih službi sa državnog, te kantonalnog nivoa. Obuka o krivičnopravnim aspektima govora mržnje obuhvatila je diskusiju...

Read More

Govori riječima mira, budi dio promjene!

18. maj 2021 Zapadni Balkan

Nova publikacija o govoru mržnje, izrađena u okviru programa saradnje Evropske unije i Vijeća Evrope, sada je dostupna internetu. „Govori riječima mira! Govor mržnje nije opcija!“ istražuje koncepte govora mržnje, njegove manifestacije, rizike za ljudska prava i demokratiju. Ova brošura je...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas