Tišina ubija demokratiju – obilježavanje 3. maja, Svjetskog dana slobode medija

3. maj 2021 Zapadni Balkan

Slobodno, raznovrsno i odgovorno novinarstvo je ključni element svake funkcionalne demokratije. Svjetski dan slobode medija, 3. maj, djeluje kao podsjetnik vladama na potrebu da poštuju njihovu preuzetu obavezu prema slobodi štampe i medija -“Sloboda izražavanja, nezavisnost medija i otvorena...

Read More

Bosna i Hercegovina poboljšava zaštitu manjinskih prava

29. april 2021 Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina poduzima mjere u zakonodavstvu i praksi za zaštitu prava nacionalnih manjina u državi i promoviše upotrebu manjinskih jezika u skladu s Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom za regionalne ili manjinske jezike. Na inicijativu Ministarstva za...

Read More

Kako nastavni proces može pomoći u očuvanju romske kulture i nasljeđa

27. april 2021 Bihać

Na prvom većem međunarodnom okupljanju romskih predstavnika/ca u Chelsfieldu, Engleskoj, između ostalog je, donesena odluka o romskoj himni i zastavi koje danas predstavljaju simboličko naličje romske kulture. Upravo se s ciljem unaprijeđenja položaja Roma/kinja na području Unsko-sanskog kantona,...

Read More

Obuka sudija i stručnih saradnika iz BiH o članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima

26 i 27 april 2021 Bosna i Hercegovina

Četvrti dvodnevni webinar/obuka o obrazloženju i izradi presuda u krivičnim predmetima uz razmatranje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine organizovana je 26. i 27. aprila 2021. Obuci prisustvuje 35 sudija i stručnih saradnika iz Bosne i...

Read More

Četvrti sastanak Upravnog odbora projekta za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

20. april 2021 Sarajevo

Održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (BiH)“ u kojem su učestvovali Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Rizvo, predstavnici Vijeća Evrope, Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini,...

Read More

Onlajn kurs Zaštita i bezbednost novinara dostupan na jezicima Zapadnog Balkana

26. april 2021 WESTERN BALKANS

Novi onlajn kurs o Zaštiti i bezbednost novinara sada je dostupan na albanskom, bosanskom, makedonskom, crnogorskom i srpskom jeziku. Kurs je razvilo Odeljenje za informaciono društvo Saveta Evrope, u saradnji sa Evropskim programom za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava (HELP) u okviru...

Read More

Članovi Savjetodavnog odbora razgovarali o novim rezultatima postignutim u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve” u Bosni i Hercegovini

15. aprila 2021 BOSNA I HERCEGOVINA

Četvrti sastanak Savjetodavnog odbora Horizontal Facility projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve” u Bosni i Hercegovini (BiH) je održan online 15. aprila 2021. godine. Sastanak su otvorili Adnan Husić, pomoćnik ministra iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Krassimir Nikolov, šef...

Read More

Procijenjeni novi pravni lijekovi koji su usvojeni i predviđeni u Bosni i Hercegovini za rješavanje pretjerane dužine trajanja postupaka

15. APRILA 2021 BOSNA I HERCEGOVINA

Analizu pravnog okvira kojim se štiti pravo na pravično suđenje Vijeće Evrope je 15. aprila prezentiralo najvišim sudovima, zakonodavcima i drugim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama, koji su je pozdravili i podržali njenu važnost. Svrha Analize je da u ranoj fazi detektuju...

Read More

Kontinuirana obuka Vijeća Evrope na razvoju kompetencija sudija o primjeni konvencijskih standarda

13.-14. Aprila 2021 Bosna i Hercegovina

Treći dvodnevni webinar/obuka o obrazloženju i izradi presuda u krivičnim predmetima uz razmatranje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, je organizovana 13. i 14. aprila 2021. Webinar je osmišljen da odgovori na potrebe sudija i stručnih...

Read More

Puštanje u funkciju web stranice “mostargradimo”

13. april 2021 Bosna i Hercegovina

Zadovoljstvo nam je najaviti puštanje u funkciju web stranice www.mostargradimo.ba, što predstavlja zvanični početak prve faze deliberativnog procesa u sklopu projekta “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru”. Ova stranica je konkretan oblik saradnje između Savjeta Evrope i gradskih vlasti...

Read More

Stewart Dickson: "Pandemija je suočila opštine s potpuno novim izazovima onoliko koliko je i dovela do izražaja postojeće nedostatke u primjeni Povelje"

Stewart Dickson (Ujedinjeno Kraljevstvo, ILDG), prvi potpredsjednik Kongresovog odbora za monitoring učestvovao je 8.4.2021. godine, na online konferenciji OEBS-a - „Konferencija o lokalnoj upravi - rad kantonalnih i opštinskih skupština / vijeća tokom COVID-19 krize“. Događaj je okupio više od...

Read More

Osnaživanje mladih Roma i Romkinja za bolju budućnost

8 April 2021

Širom svijeta 8. aprila se obilježava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svijesti o problemima s kojima se Romi suočavaju. Tim povodom nas današnja priča vodi u Unsko-Sanski Kanton. „Nadam se da će se skinuti veo tajanstvenosti o mom narodu jer nepoznato uvijek plaši...

Read More

Evropska unija i Vijeće Evrope nastavljaju da podržavaju ključne reforme u Bosni i Hercegovini

30. mart 2021 Bosna i Hercegovina

Evropska unija i Vijeće Evrope će nastaviti da podržavaju institucije Bosne i Hercegovine u reformskim procesima i u njihovim nastojanjima da ispune evropske standarde. Ovo je istaknuto na današnjem drugom sastanku Upravnog odbora zajedničkog programa EU i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za...

Read More

Interprofesionalni seminar o balansiranju prava na zaštitu javnosti da bude informirana i prava na privatnost

25-26. MART 2021 BOSNa i hercegovina

Tema multidisciplinarnog webinara bila je odnos između profesionalnog novinarstva i odbrane javnog interesa u odnosu na zaštitu privatnosti. Na webinaru se diskutiralo o tome gdje je granica između prava javnosti da zna, da ima informacije, u slučajevima kad se to pravo sukobljava sa nečijim...

Read More

Online kurs o slobodi izražavanja dostupan na jezicima Zapadnog Balkana

26. mart 2021 zapadni balkan

Drugo izdanje online kursa o slobodi izražavanja dostupno je na albanskom, bosanskom, makedonskom, crnogorskom i srpskom jeziku. Kurs koji je inicijalno razvijen 2016. godine, pod okvirom zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope, ažuriran je sa najnovijom sudskom praksom u ovom polju,...

Read More

Strukturirano upravljanje kaznom za nasilne i ekstremističke zatvorenike u Bosni i Hercegovini

Završni događaj projekta – regionalna konferencija: "Odgovor na radikalizaciju u zatvorima i upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima”

25. mart 2021 Online

Problem radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima je veoma zastupljen izazov u regiji Zapadnog Balkana koji zahtijeva posebnu pažnju svih nadležnih organa vlasti kako bi se efektivno odgovorilo na tu pojavu. Dalje jačanje zatvorskih kapaciteta, međuinstitucionalna saradnja, uspostavljanje...

Read More

Bosna i Hercegovina: Preporuke Venecijanske komisije o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću

23. mart 2021 Strazbur

U mišljenju usvojenom u petak 19. marta (Bosna i Hercegovina - Mišljenje o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji je usvojila Venecijanska komisija na 126. plenarnoj online sjednici, 19. i 20. marta 2021.), Evropska komisija za demokratiju putem...

Read More

Studija Reguliranje političkog oglašavanja prevedena na lokalne jezike Komparativna studija uz osvrt na situaciju u Jugoistočnoj Evropi

19. mart 2021 Bosna i Hercegovina

Vijeće Evrope objavilo je studiju iz oblasti medijske regulacije pod nazivom: Reguliranje političkog oglašavanja: Komparativna studija uz osvrt na situaciju u Jugoistočnoj Europi. Ovaj komparativni pregled prakse medijskih regulatora iz ove oblasti pruža vrijedne i primjenjive reference u vezi sa...

Read More

Vijeće Evrope kontinuirano radi na razvoju kompetencija sudija o primjeni konvencijskih standarda

18-19 mart 2021 Bosna i Hercegovina

Danas je započeo drugi dvodnevni webinar/obuka (18.-19. mart 2021.) za 15 sudija i stručnih saradnika o obrazloženju i izradi presude u krivičnim predmetima uz razmatranje prakse Evropskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Obaveza sudova da navedu dovoljno razloga...

Read More

Provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava

12. mart 2021 Strazbur

Komitet ministara Vijeća Evrope održao je Strazburu od 9. do 11. marta svoj tromjesečni sastanak kako bi nadzirao izvršenje presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava. Informacije o slučajevima koji su detaljno ispitani ove sedmice, dostupne su ovdje. U vezi sa grupom predmeta Sejdić i...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas