Back

Publikacija: Primjena evropskih i međunarodnih standarda medijske i informacijske pismenosti u različitim domaćim institucijama

Bosna i Hercegovina 5. maj 2022

Studija 'Primjena evropskih i međunarodnih standarda medijske i  informacijske pismenosti u različitim domaćim institucijama' razvijena je s ciljem da doprinese širenju svijesti među relevantnim akterima u polju medijske i informacijske pismenosti (MIP) u Bosni i Hercegovini, o najboljim praksama u državama članicama Vijeća Evrope kada je u pitanju implementacija MIP standarda. Kroz studiju su predloženi i potencijalni putevi (bazirani na međunarodnim i evropskim standardima, u kontekstu države) za uspostavljanje funkcionalne MIP infrastrukture u Bosni i Hercegovini.

Ovi prijedlozi kreirani su imajući u vidu kako konceptualni okvir tako i modele upravljanja MIP-om. Na osnovu stručnosti, jedinstvene pozicije i nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), nezavisnog regulatornog tijela u BiH, studija predlaže skup preporuka za (1) konceptualni okvir MIP-a: edukacija, istraživanje, saradnja više aktera i regulatorno funkcionisanje; i (2) modele upravljanja koji osiguravaju da okviri politika i pravni okviri doprinose pogodnom okruženju na način da se RAK-u dodijele zakonske ovlasti (npr. pozicija koordinacije između više aktera), dosljedno finansiranje aktivnosti vezanih za MIP (stabilnost i trajnost) i omogući saradnja sa domaćim i međunarodnim akterima (znanje i saradnja). 

Ova studija je izrađena uz podršku Vijeća Evrope i projekta Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju, u okviru Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Finansiranje Akcionog plana osigurale su Norveška i Luksemburg. Mišljenja izražena u ovom dokumentu su isključivo autorova i ne odražavaju nužno službenu politiku Vijeća Evrope.

Link za kompletnu studiju na lokalnim jezicima: Primjena evropskih i međunarodnih standarda medijske i  informacijske pismenosti u različitim domaćim institucijama


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas