Back

Pokretanje online modula HELP na temu trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina 20. APRIL 2022

Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u porastu je u Evropi i globalno. U cilju jačanja znanja i kapaciteta profesionalaca za otkrivanje slučajeva trgovine ljudima i suzbijanje, projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ pokrenuo je 20. aprila 2022. godine novi online modul obuke o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije, razvijen od strane HELP programa (Obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake) Vijeća Europe.

Četrdeset i četiri učesnika, među kojima su sutkinje i sudije, tužiteljice i tužitelji, socijalni radnici, inspektori rada, stručnjaci za provedbu zakona i predstavnici nevladinih organizacija, izrazili su interes za praćenje online modula. Modul će voditi gđa Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda Sarajevo i gđa Rebeka Kotlo, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u periodu april-juni 2022. godine.

Sadržaj modula prilagođen je bosanskohercegovačkom zakonodavnom okviru i sadrži evropske dobre prakse i različite vježbe za učenje borbe protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Nekoliko učesnika podijelilo je svoje dosadašnje iskustvo praćenja HELP online kurseva, ističući njegove prednosti i fleksibilnost. Projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ je već podržao provedbu 3 osnovna HELP kursa o trgovini ljudima, što je rezultiralo sa 53 certificirana stručnjaka.

Projekat “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” provodi se u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas