Back

Početak online kursa za pravne profesionalce o slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini, JUFREX 2 BiH i HELP

Bosnia and Herzegovina 20. septembar 2021

Prvi online kurs za pravne profesionalce o slobodi izražavanja, koji će mentorski voditi ekspertica Vijeća Evrope i sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH, Svjetlana Milišić Veličkovski, dostupan je online za 15 prijavljenih učesnika i učesnica, sudija i sutkinja te tužilaca i tužiteljica iz cijele Bosne i Hercegovine. 

Početak implementacije ovog kursa koji je prilagođen bosanskohercegovačkom pravnom kontekstu u okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Europi (JUFREX)", oficijelno je najavljen danas prilikom online događaja na kojem su sudionici dobili potrebne informacije o tehničkim aspektima obuke online i upoznali se sa HELP programom Vijeća Evrope, u okviru kojeg se nude besplatni online kursevi za pravne profesionalce o standardima zaštite ljudskih prava.

Online kurs o slobodi izražavanja  namjenjen je tome da pomogne relevantnim stručnjacima, kako bi dobili sveoubuhvatan  pregled  Evropskih standarda koji se tiču slobode izražavanja, kao I domaće sudske prakse, kako bi uspješnije i dosljedno primenjivali član 10. EKLJP u svom radu.

Ideja je da ovi online kursevi za pravne stručnjake u oblasti slobode izražavanja ostanu dio redovnog programa Centara za edukaciju sudija i tužilaca iz oba entiteta i nakon završetka projekta, i kao takvi budu na raspolaganju kao stalni resurs za dodatno usavršavanje pravnih stručnjaka koji se u svom radu susreću sa zaštitom prava na slobodu izražavanja i slobodu medija.

Ovaj događaj organiziran je pod okriljem zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Europi (JUFREX)", u saradnji sa sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas