Back Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Stručni panel u Bosni i Hercegovini naglašava ranjivost žena na trgovinu ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Stručni panel u Bosni i Hercegovini naglašava ranjivost žena na trgovinu ljudima

Povodom obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u okviru XVI godišnjeg savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini (17 – 19.10.2023.) održan je panel na temu „Trgovina ljudima kao oblik rodno zasnovanog nasilja”. Panel su organizovali Ured Vijeća Evrope u Sarajevu, Misija OSCE-a u BiH, Atlantska inicijativa BiH i Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Udruženjem tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

25 pravnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regiona fokusiralo se na važne teme kao što su rodno osjetljivi pristupi u borbi protiv trgovine ljudima i pristup pravdi i pravnim lijekovima za žene žrtve nasilja i trgovine ljudima. Savjetovanje i panel pružili su učesnicima uvid u postojeće stanje u ovim oblastima i omogućili razmjenu iskustava.

Održana je simulacija suđenja koju su vodili Sena Uzunović, sutkinja Suda Bosne i Hercegovine i Ahmed Mešić, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Učesnici su razmatrali studiju „Promoviranje rodne ravnopravnosti i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i stereotipa kao sredstvo borbe protiv trgovine ljudima“, prema kojoj su rodno zasnovana diskriminacija i nasilje duboko ukorijenjeni u kulturološke norme i patrijarhalne stavove koji normaliziraju takvo nasilje i čine žene ranjivijim na trgovinu ljudima.

Sena Uzunović je navela da je „Trgovina ljudima složen zločin sa mnogo rodnih aspekata i izazova koji onemogućavaju odgovornost trgovaca ljudima i pravdu za žrtve. Učesnici ovog panela imali su priliku da nauče kako prevladati ove izazove.”

Panel o trgovini ljudima je podržan od strane projekta Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” koji se finansira u okviru Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu (2022-2025).

 

Neum, Bosna i Hercegovina 18. oktobar 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas