Back Članovi Kongresa surađuju sa lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini u vezi transparentnih i odgovornih javnih nabavki

Bosna i Hercegovina 22 i 24 novembar 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Članovi Kongresa surađuju sa lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini u vezi transparentnih i odgovornih javnih nabavki

22. i 24.11.2022. Lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini sastale su se na dvodnevnom online događaju kako bi razgovarale o novoj legislativi u oblasti javnih nabavki na temu „Transparentne i odgovorne javne nabavke: zakonodavstvo, trendovi i dobre prakse“.

„Transparentne i odgovorne javne nabavke ne donose političku podršku, ali doprinose pozitivnom imidžu građana prema lokalnim izabranim predstavnicima“, izjavio je član Kongresa James Moloney (Irska, ILDG) u razmjeni mišljenja sa članovima Platforme za razmjenu o otvorenom lokalnom upravljanju.

Učesnici su razgovarali o važnosti etičkog i odgovornog pristupa u ciklusu javnih nabavki, te tehnologiji koja pokreće reforme u ovim oblastima, uključujući platforme otvorenih podataka i portale koji doprinose transparentnosti i prevenciji korupcije na lokalnom nivou, u kontekstu napretka Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji.

„Kao lokalne vlasti, imamo dužnost da našim građanima damo podatke i informacije koje su im potrebne, kako bismo bili sigurni da je demokratija sigurna u našim rukama“, zaključio je član Kongresa Andrew Boff (Ujedinjeno Kraljevstvo, ECR).

Ovaj događaj je organizovan u sklopu aktivnosti razvoja kapaciteta koja se nudi članovima Platforme razmjene o otvorenoj lokalnoj upravi. Organitzuje se u sklopu projekta ”Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini” kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine. Projekat ima za cilj unaprijediti kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti građanima da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i širom Bosne i Hercegovine. Promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.

akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas