Back

Kaskadni trening o kleveti za sudije Republike Srpske

Teslić 19-20 oktobar 2021

Sudije i pravni savjetnici i savjetnice iz Republike Srpske (RS) učestvovali su tokom dva dana u kaskadnom treningu, o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, što uključuje razumijevanje i primjenu evropskih standarda ustanovljenih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Obuka o kleveti i zakonima o kleveti održana je kroz analizu relevantne i prakse Evropskog suda za ljudska prava, kao i domaćih sudova. Također, važne teme sesija seminara bile su i ograničavanje slobode izražavanja od strane suda upravnim, krivičnim i parničnim postupcima, te vrijednosni sudovi i činjenice u postupcima klevete, očuvanje digniteta suda i sloboda izražavanja.

Cilj seminara je da dodatno ojača kapacitete lokalnog pravosuđa o standardima slobode izražavanja, kao i klevete, koji su određeni Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te praksom Evropskog suda za ljudska prava. Edukatori na ovom seminaru su Sevima Sali Terzić, viša savjetnica na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, te sudije Amir Kapetanović sa Suda BiH i Zlatna Martinović, Osnovni sud Bijeljina. Seminar je organiziran u suradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

Ovaj trening organiziran je pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Europe “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)".


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas