Zajednički program EU / VE - JUFREX,  pridružio se programu Horizontal Facility, 24. maja 2019. god. 

Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Vijeća Evrope i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri komponente:

  • Podrška pravnim stručnjacima
  • Podrška regulatornim tijelima za medije
  • Podrška medijskim akterima

Više o projektu možete naći ovdje.