Back Procesuiranje slučajeva klevete pred Sudovima Bosne i Hercegovine unaprijeđeno i više je u skladu sa evropskim standardima, kao rezultat treninga organiziranih u okviru JUFREX-a

Procesuiranje slučajeva klevete pred Sudovima Bosne i Hercegovine unaprijeđeno i više je u skladu sa evropskim standardima, kao rezultat treninga organiziranih u okviru JUFREX-a

9. decembar 2022. – Na završnom sastanku Upravnog odbora projekta “Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini”(JUFREX 2), koji se provodi kroz zajednički program Evropske unije  i Vijeća Evrope, Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022, a koji je održan u formi webinara, između ostalih rezultata projekta, predstavljeno je istraživanje: Analiza novije sudske prakse iz Bosne i Hercegovine u oblasti klevete.

Istraživanje je pokazalo da zaista, sudske presude u slučajevima klevete donošene u periodu između janura 2019. i aprila 2022. godine, demonstriraju da sudovi u Bosni i Hercegovini (BiH) više i dosljednije primjenjuju standarde postavljene u dokumentima Vijeća Evrope i praksi Evropskog suda za ljudska prava. Analizirano je oko 60 presuda svih sudskih instanci (Ustavnog suda BiH, entitetskih vrhovnih sudova, te prvostepenih i drugostepenih sudova iz cijele BiH). Uočen je napredak u svim oblastima koje su ranije identificirane kao problematične, kao što su razlikovanje vrijednosnih sudova od činjenica, visoke naknade za odštetu koje su mogle imati ili imale „odvraćajući efekat“ za slobodu izražavanja, te propusti u pravednom balansiranju zaštite prava na slobodu izražavanja u odnosu na pravo na privatnost. Uočeno je također, da gotovo sve presude, čak i ako ne citiraju praksu Evropskog suda, ipak u obrazloženjima primjenjuju kriterije postavljene u toj praksi.

Analiza je pokazala i u kojim oblastima je potrebna dodatna obuka kad se radi o slučajevima klevete, što će biti osnova za definiranje edukacija u narednoj fazi projekta koji se planira od 2023. godine.

Pored ove analize, učesnici i učesnice webinara, predstavnice lokalnih partnerskih organizacija Vijeća Evrope: centara za edukaciju sudija i tužitelja, advokatskih komora, Regulatorne agencije ze komunikacije Bosne i Hercegovine, samoregulatornog tijela za printane i online medije, govorili su iz svoje perspektive o najznačajnijim rezultatima JUFREX-a.

Istaknut je značaj na unaprijeđenju kapaciteta lokalnih partnera, značaj regionalne suradnje posebno u kontekstu medijske regulacije. Sve učesnice naglasile su važnost nastavka sistematične i međusektorske suradnje i edukacije svih profesionalnih grupa uključenih u JUFREX, a teme za buduću suradnju su: suzbijanje govora mržnje, sigurnost novinara te ko-regulacija u sferi digitalnih medija.

Ovaj događaj je organiziran u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“.

 

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Zajednički program EU / VE - JUFREX,  pridružio se programu Horizontal Facility, 24. maja 2019. god. 

Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Vijeća Evrope i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri komponente:

  • Podrška pravnim stručnjacima
  • Podrška regulatornim tijelima za medije
  • Podrška medijskim akterima

Više o projektu možete naći ovdje.