REGIONALNI UREDI VE/SE REGIONALNI UREDI VE/SE

URED VIJEĆA/SAVJETA EUROPE-BEOGRAD, SRBIJA

https://www.coe.int/en/web/belgrade/home

 

URED VIJEĆA/SAVJETA EUROPE-TIRANA, ALBANIJA

http://www.coe.al/

 

URED VIJEĆA/SAVJETA EUROPE - PODGORICA, CRNA GORA

+382 (0)20 230 825, +382 (0)20 230 176
podgorica@coe.int

 

URED VIJEĆA/SAVJETA EUROPE - PRIŠTINA, KOSOVO*

(*Ovaj naziv ne dovodi u pitanje status Kosova i u skladu je s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnost/Savjeta bezbjednosti UN i odlukom ICC-a o kosovskoj deklaraciji o neovisnosti).

coe.pristina@coe.int

 

EUROPSKI CENTAR MLADIH-YOUTH CENTAR BUDIMPEŠTA, MAĐARSKA

https://www.coe.int/t/dg4/eycb/default_EN.asp