tenderi tenderi
Oglasi za posao Oglasi za posao

 

Lokalni konkurs za zapošljavanje, otvoreno za podnosioce prijava koji su već prisutni u Bosni i Hercegovini (BiH)

Viši projektni službenik, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas