Kontakti

Vijeće/Savjet Evrope, kancelarija u Bosni i Hercegovini

Zmaja od Bosne 11, Raiffeisen banka zgrada B, Sarajevo 71000, BiH
+387 (0)33 957 790
+387 (0)33 590 447
[email protected]
facebook.com/coe.sarajevo
@CoESarajevo

Vijeće/Savjet Evrope, Strasbourg HQ

Avenue de l'Europe
F - 67075 Strasbourg Cedex
France
+33 (0)3 88 41 20 00


Posjete Vijeću/Savjetu Evrope
+33 (0)3 88 41 20 29
+33 (0)3 88 41 27 54
[email protected]

Press kontakt
+33 (0)3 88 41 25 60
+33 (0)3 88 41 39 11
[email protected]

Generalni sekretar
+33 (0)3 88 41 20 51
+33 (0)3 88 41 27 99
[email protected]

Zamjenik Generalnog sekretara
+33 (0)3 88 41 32 87
+33 (0)3 88 41 27 40
[email protected]

Ured Vijeća/Savjeta Evrope u Parizu
55, avenue Kléber
F - 75784 Paris Cedex 16
France
+33 (0)1 44 05 33 60
+33 (0)1 47 27 36 47
[email protected]