Istorijat Vijeća Europe


Ljudska prava - Demokratija - Vladavina zakona - Obrazovanje - Kultura - Zaštita okoliša - Evropske vrijednosti - 47 država - 800 miliona stanovnika - Jedna Evropa
 

Misija
 

Vijeće/Savjet Evrope je osnovano da bi:

- Štitilo ljudska prava, parlamentarnu demokratiju i vladavinu zakona
- Napravilo širom evropskog kontinenta dogovore o standardizaciji socijalne i zakonodavne prakse u zemljama članicama
- Promoviralo svijest o evropskom identitetu zasnovanom na zajedničkim vrijednostima kroz različite kulture
 

Od 1989. godine, Vijeće/Savjet Evrope:

- Djeluje kao politički stabilizator i vrši monitoring nad evropskim post-komunističkim demokratijama
- Pomaže zemljama centralne i istočne Evrope u provođenju političkih, pravnih i ustavnih reformi paralelno sa ekonomskom reformom
- Uči o novim saznanjima u oblasti ljudskih prava, lokalne demokratije, obrazovanja, kulture i zaštite okoliša

Na Bečkom samitu Vijeća/Savjeta Evrope, u oktobru 1993. godine, formulisani su novi politički ciljevi. Šefovi država i vlada postavili su Vijeće/Savjet Evrope kao čuvara demokratske sigurnosti zasnovane na ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava. Demokratska sigurnost je bitan dodatak vojnoj sigurnosti i preduslov je za stabilnost i mir na kontinentu.

Tokom drugog samita u Strasbourgu, u oktobru 1997. godine, šefovi država i vlada usvojili su akcioni plan jačanja rada Vijeća/Savjeta Evrope u četiri oblasti, i to: demokratija i ljudska prava, socijalna kohezija, sigurnost građana i demokratske vrijednosti i kulturna raznovrsnost. Danas, Organizacija nastavlja da raste dok se istovremeno povećava njena uloga u nadgledanju i osiguravanju poštivanja obaveza koje su preuzele zemlje prilikom njihovog prijema u članstvo.
Description

Vijeće/Savjet Evrope je odlučilo da otvori Ured sekretarijata Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini u aprilu 1996. godine, u Sarajevu, na osnovu Aneksa 6 (Sporazum o ljudskim pravima) Opšteg okvirnog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, potpisanog u Parizu 14. decembra 1995. godine, po kojem je trebalo da doprinese osnivanju Komisije za ljudska prava Bosne i Hercegovine, pomogne instituciju Ombudsmana za ljudska prava, te imenuje inostrane sudije shodno Aneksima 4 i 7 Dejtonskog sporazuma.

Inicijalno, zadatak ureda je bio da, pored aktivne pomoći u primjeni Aneksa 6. Opšteg sporazuma, zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama, pomogne pripremi Bosne i Hercegovine da postigne standarde za prijem u punopravno članstvo Vijeća Evrope, s obzirom na zahtjev koji je Bosna i Hercegovina podnijela u aprilu 1995., te da promovira vrijednosti Vijeća/Savjeta Evrope. Vremenom, aktivnosti Ureda su se širile tako da danas, pored inicijalnih aktivnosti koje su ispunjene, one pokrivaju manje-više skoro sve oblasti na kojima radi Vijeće Evrope.

Vijeće Evrope je vodeća organizacija na polju ljudskih prava na našem kontinentu. Organizacija uključuje 47 zemalja-članica, od kojih je 28 članica EU. Sve države-članice su potpisale Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, sporazum koji je osmišljen da zaštiti ljudska prava, demokratiju i vladavinu zakona.

Pogledajte i interaktivnu mapu, napravljenu povodom 60. godišnjice naše organizacije: www.coe.int/60years/