"Cilj Savjeta/Vijeća Evrope je da postigne veće jedinstvo među zemljama članicama..."

Član 1. Statuta Savjeta/Vijeća Evrope
 

Počeci i misija

Osnovano 1949. godine, Vijeće/Savet Evrope nastoji da širom Evrope razvija zajednička i demokratska načela zasnovana na Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i drugim referentnim tekstovima o zaštiti pojedinaca.
 

Ciljevi

- Štititi ljudska prava, pluralističku demokratiju i vladavinu zakona;
- Unapređivati svijest o kulturnom identitetu i raznolikosti Evrope i podsticati njihov razvoj;
- Pronalaziti zajednička rješenja za izazove s kojima se suočava evropsko društvo, kao što su: diskriminacija manjina, ksenofobija, netolerancija, bioetika i kloniranje, terorizam, trgovina ljudima, organizovani kriminal i korupcija, sajber kriminal, nasilje nad djecom;
- Konsolidovati demokratsku stabilnost u Evropi podrškom političkim, zakonodavnim i ustavnim reformama.

Sadašnji politički mandat Savjeta/Vijeća Evrope definisan je na trećem Samitu šefova država i vlada održanom u Varšavi maja 2005. godine.