5 predstavnika 5 zamjena

PREDSJEDNIK
Gospođa Alma ČOLO, predstavnica, Stranka demokratske akcije

POTPREDSJEDNICI
Gospođa Borjana KRIŠTO, predstavnica, Hrvatska demokratska zajednica

Gđa Snježana NOVAKOVIĆ BURSAĆ, predstavnica, Savez neovisnih socijaldemokrata

ČLANOVI
Gospodin Zlatan BEGIĆ, zamjenski član, Demokratska fronta

Gospodin Mladen BOSIĆ, predstavnik, Srpska demokratska stranka

Gospođa Edita ĐAPO, predstavnica, Savez za bolju budućnost BiH

Gospodin Amir FAZLIĆ, zamjenski član, Stranka demokratske akcije

Gospodin Saša MAGAZINOVIĆ, zamjenski član, Socijaldemokratska partija

Gđa Marina PENDEŠ, zamjenska članica, Hrvatska demokratska zajednica BiH

Gospođa Sanja VULIĆ,  zamjenska članica,  Savez neovisnih socijaldemokrata

SEKRETARIJAT
Gđa Adisa FIŠIĆ-BARUKČIJA, sekretar delegacije

E-mail stalnog sekretarijata: Adisa.Fisic-Barukcija@parlament.ba

Ured za sjednice u Strasbourgu: 5.167 / 69Tel: 3997/5089

G. Adnan BEŠIĆ zamjenik sekretara delegacije

E-mail stalnog sekretarijata: Adnan.Besic@parlament.ba

Ured za sjednice u Strasbourgu: 5.167 / 69Tel: 3997/5089


PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH
Trg Bosne i Hercegovine 1BA - 71000 Sarajevo 1Tel: +387 33 284 450