Back

Drugi sastanak Odbora za koordinaciju nacionalnih manjina o poboljšanju zaštite prava u skladu sa evropskim standardima

Bosna i Hercegovina 16. decembar 2020

Drugi sastanak koordinacione grupe za nacionalne manjine održan je u online formatu, 15. decembra 2020.godine

Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, podsjetila je da je glavni cilj ove koordinacione grupe jačanje komunikacije i koordinacije između relevantnih predstavnika/ca koji su direktno uključeni u proces zaštite prava nacionalnih manjina, koji na kraju rezultira konkretnim mjerama i u skladu sa Okvirnom konvencijom o zaštiti nacionalnih manjina Vijeća Evrope i Evropskom poveljom za regionalne i manjinske jezike.

Mirjana Marinković-Lepić iz Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izjavila je da ljudska prava, uključujući prava nacionalnih manjina, nisu u fokusu javnog diskursa i medija i da to mora biti promijenjeno.

U narednom periodu, članovi koordinacionog odbora će biti osnaženi da odgovore na pitanja u vezi sa promocijom i zaštitom nacionalnih manjina, te će zajedno diskutovati o pokretanju konkretnih mjera za poboljšanje stanja nacionalnih manjina u državi.

Odborom za koordinaciju nacionalnih manjina, kojim predsjedava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, čine predstavnici/ce Vijeća nacionalnih manjina na državnom i entitetskom nivou, Odbora za Rome, Vlade Brčko distrikta, Vijeća nacionalnih manjina iz Sarajeva i Unsko-sanskog kantona, Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i organizacije civilnog društva.

Ovaj sastanak organizovan je u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ koji je dio programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.“


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas