Back

Objavljena studija „Procjena dobi djece izložene riziku od trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“

Bosna i Hercegovina 24. maj 2022

Slijedeći preporuku Grupe eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) vlastima u Bosni i Hercegovini „da preispitaju postupke procjene starosne dobi, osiguravajući da su najbolji interesi djeteta efikasno zaštićeni i uzimajući u obzir Konvenciju o pravima djeteta i opšti komentar br. 6 Odbora za prava djeteta“, izrađena je i objavljena studija o procjeni dobi djece izložene riziku od trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“.

Studija je naglasila značaj i relevantnost procjene dobi djece koja su u riziku od trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, te mapirala važeće zakone i okvire politike i institucionalne mandate, kao i dobar primjer Kantona Sarajevo. Istraživala je mogućnosti za razvoj ili jačanje postupka procjene dobi koji je smislen i izvediv za kontekst Bosne i Hercegovine i koji se provodi u skladu s međunarodnim i evropskim standardima.

Projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ provodi se u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

 Studija „Procjena dobi djece izložene riziku od trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“

 verzija na engleskom jeziku

 verzija na bosanskom jeziku

 


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas