Back Šesti sastanak Savjetodavnog odbora projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ održan u Sarajevu

Sarajevo 7. april 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Šesti sastanak Savjetodavnog odbora projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ održan u Sarajevu

Članovi/ce Savjetodavnog odbora Horizontal Facility projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Bosni i Hercegovini (BiH) održali su šesti sastanak 7. aprila u Sarajevu.

Sastanak su otvorili Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropsku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije Evropske unije u BiH, Adnan Husić, pomoćnik ministra pri Ministarstvu civilnih poslova BiH i Vesna Atanasova, programska menadžerica Divizije za kooperaciju i izgradnju kapaciteta Vijeća Europe.

U uvodnom obraćanju, Nikolov je istakao strateški pravac i ciljeve projekta imajući u vidu promociju demokratskih vrijednosti. „Projekat promoviše demokratske kompetencije kao ključne vrijednosti za stvaranje inkluzivnog društva. Njegove aktivnosti usmjerene su na buduće generacije osposobljavajući ih da se nose sa različitim izazovima i dugoročno promoviše inkluzivnost, dijalog i suzbijanje govora mržnje”, rekao je on.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/e institucija korisnica uključujući Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kantonalna ministarstva obrazovanja, predstavnici/e Odjeljenja za obrazovanje pri Vladi Brčko distrikta i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Predstavnici/e Ministarstva vanjskih poslova BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH kao i predstavnici/e civilnog društva, i to Centra za obrazovne inicijative „Step by Step“, Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ i Fondacije „Obrazovanje u akciji“ također su prisustvovali sastanku.

Članovi/ce Savjetodavnog odbora razgovarali su o aktivnostima i rezultatima projekta, posebno o onima organizovanim u okviru grant šeme koje implementiraju organizacije civilnog društva i koje su posvećene promociji kompetencija za demokratsku kulturu u pilot školama.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ dio je zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, koji provodi Vijeće Evrope.

akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas