Evropski program edukacije o ljudskim pravima za pravne stručnjake u 28 država članica Evropske unije (HELP u 28) pruža podršku pravnim stručnjacima iz EU u sticanju znanja i vještina u pogledu pozivanja na odredbe Povelje o osnovnim pravima Evropske unije (Povelja), Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) i Evropske socijalne povelje. Pored toga, kroz njega se mogu upoznati sa evropskom jurisprudencijom. Putem njega se dodatno jača HELP mreža nacionalnih institucija za obuku sudija i tužilaca i advokatskih komora u EU.

U okviru ovog programa, na osnovu prioriteta EU, razvijena su 4 nova kursa: Borba protiv rasizma, ksenofobije i homofobije; Zaštita podataka i pravo na privatnost; Radna prava; i Pravo na integritet osobe (bioetika). Kursevi su prilagođeni nacionalnim pravnim sistemima i jezicima, prije nego što se počelo sa njihovom realizacijom u – najmanje – 13 država članica EU. Nakon toga, kursevi su premješteni među resurse za samostalno učenje na daljinu na HELP platformi.

Budžet Programa HELP u 28 iznosi oko 1.6 miliona eura. Veći dio sredstava je osigurala Evropska unija (Generalni direktorat za pravdu i zaštitu potrošača). HELP u 28 realizuje Vijeće Evrope uz veliku posvećenost trenutnih pridruženih partnera, posebno institucija za obuku sudija i tužilaca i advokatskih komora EU i Evropske mreže za edukaciju u pravosuđu.

Događaj Događaj
kurseve kurseve
Nacionalne Stranice Nacionalne Stranice

Uzmite online pomoć kurseva!

Besplatna registracija naravno