Web Content Display Web Content Display

 

video bir neçə dildə mövcuddur:

Azərbaycanca - Bolqar - Fransız - Yunan - Norveç- Polyak dili - Rus - İspan dili - Ukrayna

Web Content Display Web Content Display

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin (2004) 4 saylı Tövsiyəsinə, 2010-cu il İnterlaken, 2012-ci il Brayton və 2015-cü il Brüssel bəyannamələrinə müvafiq olaraq, “Praktik Hüquqşünaslara İnsan Hüquqlarının Tədrisi üzrə Avropa Proqramı” (HELP) üzv ölkələrə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının milli səviyyədə tətbiqi məqəsdilə dəstək verir.

Qeyd olunan təşəbbüs 47 üzv ölkənin hamısında hakimlərin, vəkillərin və prokurorların gündəlik peşə fəaliyyətlərində Konvensiyanın tətbiqi üzrə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi vasitəsilə həyata keçirilməkdədir. Əslində, birbaşa insan hüquqlarının keşiyində duran praktik hüquqşünaslar, habelə hüquqları pozulmuş qurbanlar bu cür keyfiyyətli tədrisdən faydalanmalıdırlar.

Daha çox oxu

HELP 28 ölkədə, Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmişdir

“28 ölkədə Praktik Hüquqşünaslara İnsan Hüquqlarının Tədrisi üzrə Avropa Proqramı” (HELP 28 ölkədə) Avropa İttifaqına üzv 28 ölkənin praktik hüquqşünaslarının Avropa İttifaqının Əsas İnsan Hüquqları Xartiyası, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa Sosial Xartiyası üzrə bilik və vərdişlərinin formalaşdırılmasına dəstək verir. Bundan başqa, hüquqşünaslar Avropa İttifaqının hüquq sistemi ilə tanış olacaqlar. Bu, həmçinin Avropa İttifaqı ölkələrində HELP Şəbəkəsinin güclənməsinə rəvac vermiş olacaq.”

Daha çox oxu

HELP onlayn kurslara yazılın!

Pulsuz kursa qeydiyyat

Web Content Display Web Content Display

Milli səhifələrə çıxış

Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display