The European Commission for the Efficiency of Justice


23 Mart 2017 – Perşembe 23 March 2017 – Thursday

10:00-10:30

10:30-10:50

10:50 -11:00

11:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-11:55

11:55-12:15

12:15-12:20

12:20-12:30

12:30-14:00

1. 
1. Gündemin ve 28 Ekim 2016’da düzenlenen bir önceki 5nci YK toplantı
tutanaklarının kabul edilmesi- Adoption of the agenda of this meeting and
minutes of the 5th SC Meeting held on 28 October 2016.
 

  Sn. Musa Heybet -TBC
  Adalet Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
  Deputy Undersecretary of the Ministry of Justice 

  Sn. Michael Ingledow
  Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı
  Head of the Council of Europe Programme Office in Ankara

  Sn. Paul Meyer
  Avrupa Konseyi, Proje Koordinatörü, CEPEJ Birimi
  Project Coordinator, CEPEJ Unit, Council of Europe

  Sn. Tomas Bergenholtz, Müsteşar, İsveç Büyükelçiliği, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, Katılım Öncesi Destek Programı- Counsellor, Embassy of Sweden, Swedish International Development Cooperation Agency, Pre-Accession Support Programme-TBC


2.   Sn. Özlem Demirel Cook, Kıdemli Proje Yöneticisi, Avrupa Konseyi
Project Officer, Council of Europe-1 Ekim 2016 tarihinden itibaren yapılan Proje faaliyetlerinin sunulması,durum değerlendirmesi, risk analizi ve öneriler,

  Presentation of the project activities carried out since 1 October 2016, overview of results, risk assessment and recommendations

  Sn Yelda Bakar, Kıdemli Program Asistanı, Avrupa Konseyi – Poject Assistant, Council of Europe – Proje Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı- Gender Action Plan for the Project

  Sn. Jeremy Tagg, CEPEJ Uzmanı, Mevzuat değişikliklerine ilişkin nihai görüşler, nihai veri anketi çalışmasi öncel verilerin değerlendirilmesi ve adliye personeli eğitimi, CEPEJ Expert, Final comments on legislative amendments, preliminary data from the end-line survey, court staff training

  Sn. Rimantas Simaitis, CEPEJ Uzmanı, Eğitim Çalışmaları ve Hakimlerin Eğitimi
  CEPEJ Expert, training activities and training of pilot judges

Sn. Hakan Öztatar
Arabuluculuk Daire Başkanı, Adalet Bakanlığı
Head of Mediation Department, Ministry of Justice
Projenin beş ay süre ile uzatılması- No-cost extension of the Project (5 Months)

  Sn. Paul Meyer
  Avrupa Konseyi, Proje Koordinatörü, CEPEJ Birimi
  Project Cordinator, CEPEJ Unit, Council of Europe

Projenin beş ay süre ile uzatılması- No-cost extension of the Project (5 Months)


Görüş ve Öneriler – Comments and Proposals

3.   Projenin gelecek dönem çalışma takviminin sunumu- Presentation of the work plan
for the forthcoming period

  Sn. Özlem Demirel Cook
  Kıdemli Proje Yöneticisi, Avrupa Konseyi
  Senior Project Officer, Council of Europe

 4.    Diğer hususlar
       Any other business
 

  · Proje Kapanış Toplantısı ve Son YKT tarihi önerisi

(önerilen tarih: 13 Eylül 2017)
Date of the Project Closing Event and Final Steering Committee Meeting
(proposed date: 13 September 2017)
 

5.    Sonuç ve kapanış konuşmaları
       Conclusion and closing remarks

  Öğle Yemeği-Lunch