Convention sur la prévention et la lutte contre la violence ŕ l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul)

 
Premier séminaire régional afin de promouvoir la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence ŕ l'égard des femmes et la violence domestique

24-25 octobre 2011, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Presse
   
Sanservis:
Samra Filipovic-Hadziabdic: "BiH took part in drafting the CoE Convention on the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence."


Senservis: Sarajevo-Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, "BiH je učestvovala u izradi Konvencije o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u pordici" 00:38
24 October 2011

U Sarajevu je danas počeo dvodnevni regionalni seminar o promociji Konvencije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovo je prvi regionalni seminar o ovoj konvenciji, koju je usvojilo Vijeće Evrope, a koja treba da bude ratifikovana u zemljama članicama. Ova konvencija bi trebala postati značajan mehanizam za borbu protiv nasilja u porodici, koje, barem kada je BiH u pitanju, iz godine u godinu bilježi sve veći porast broja slučajeva.

Trajanje 00:38


http://sensservis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=13460%3Asarajevo-samra-filipovi-hadiabdi-direktorica-agencije-za-ravnopravnost-spolova-bih-qbih-je-ues&catid=29%3Abih-integracije&Itemid=178
 

Senservis - Marja Ruotanen: "Convention is a powerful tool against violence"

Senservis: Sarajevo-Marja Ruotanen, direktorica Direktorata za pravdu i dostojanstvo Vijeća Evrope, "Konvencija će biti moćno sredstvo za borbu protiv nasilja" 01:21
24 October 2011

U Sarajevu je danas počeo dvodnevni regionalni seminar o promociji Konvencije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovo je prvi regionalni seminar o ovoj konvenciji, koju je usvojilo Vijeće Evrope, a koja treba da bude ratifikovana u zemljama članicama. Ova konvencija bi trebala postati značajan mehanizam za borbu protiv nasilja u porodici, koje, barem kada je BiH u pitanju, iz godine u godinu bilježi sve veći porast broja slučajeva.
PREVOD IZJAVE: Mnogo žena su još uvijek žrtve najučestalijeg oblika kršenja ljudskih prava. Iako su sve države svjesne ovog problema i spremne su da se bore protiv ove vrste nasilja, način borbe je različit od zemlje do zemlje, pa čak i unutar jedne države. Zbog toga je Vijeće Evrope u maju usvojilo Konvenciju o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u pordici. Ona je bazirana na dobrim iskustvima različitih zemalja i treba da predstavlja pravni okvir za borbu protiv ove vrste nasilja. Fokusirana je na zaštitu, prevenciju, procesuiranje ovakvih slučajeva nasilja. Ona još uvijek nije stupila na snagu, nego je otvorena za potpisivanje na sastanku u Istanbulu. Za njeno stupanje na snagu potrebno je da ju je potpiše još nekoliko država, ali i više od toga potrebno je da je ratifikuju. Potrebno je da je potpiše i ratifikuje još 10 država. Jednom kada stupi na snagu postaće moćno sredstvo, ne samo zbog sadržaja, nego zato i što u sebi ima ugrađene odredbe o nadgledanju. Naime, svaka država potpisnica će biti nadgeldana, tako da će Vijeće Evrope znati na koji način može pomoći svakoj od država potpisnica.

Trajanje 01:21


http://sensservis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=13469%3Asarajevo-marja-ruotanen-direktorica-direktorata-za-pravdu-i-dostojanstvo-vijea-evrope-qkonvencija&catid=29%3Abih-integracije&Itemid=178
 
SRNA/Mojevijesti.ba - BiH Minister for Human Rights and Refugees Safet Halilovic warns about growing violence against women and domestic violence

SRNA/Mojevijesti.ba:
Postoji tendencija širenja nasilja nad ženama i u porodici

Objavljeno 24.10.2011 u 12:19

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović rekao je danas u Sarajevu da postoji tendencija širenja nasilja nad ženama i u porodici, navodeći da je 2006. godine bilo 67 prekršaja te vrste, a da je u 2010. godini registrovano više od hiljadu slučajeva.

"Svake godine imamo dvostruko povećanje ovih krivičnih djela i otuda potreba da se ona sankcionišu. Zbog toga je BiH ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici", istakao je Halilović.

On je naglasio da borba protiv nasilja u porodici mora imati političku podršku na najvišem nivou, uz finansijsku podršku iz državnog budžeta.

Halilović je, na regionalnom seminaru za promociju Konvencije Vieća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, istako da je BiH dala svoj doprinos u izradi ovog dokumenta i da je u toku postupak pristupanja Konvenciji.

"BiH je učinila mnogo kada je u pitanju borba protiv nasilja u porodici. Osim Zakona o ravnopravnosti polova, koji je usvojen 2003. godine, Republika Srpska i Federacija BiH su 2005. godine usvojile zakone o zaštiti od nasilja u porodici", dodao je Halilović.

Halilović je naglasio da BiH slijedi trend sprečavanja nasilja u porodici, da je nasilje nad ženama globalni problem, ali da bi bilo daleko rasprostranjenije da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere.

Direktor Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić istakla je da je Konvencija prvi obavezujući instrument Evrope, koji omogućava stvaranje sveobuhvatnog pravnog okvira za sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava, kao i prestanak prakse nekažnjavanja počinioca.

Hadžiabdićeva je naglasila da BiH već provodi dosta standarda koje ova konvencija donosi.

Ona je napomenula da BiH prednjači u nekim oblastima ravnopravnosti polova, ali i da zaostaje u pojedinim oblastima, kao što je političko predstavljanje žena.

Zamjenik predsjedavajućeg Komiteta za jednake mogućnosti žena i muškaraca Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Mirjana Ferić-Vac istakla je da su se svakodnevnim predavanjima i aktivnostima stvorili uslovi da se povećava broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i u porodici.

"Nasilje nad ženama i u porodici povezano je sa mnogim društvenim promjenama i kategorijama u kojima su se žene godinama nalazile", rekla je Ferić-Vac i dodala da je Konvencija početak proces na putu uklanjanja prepreka ravnopravnosti.

"To je društveno zlo koje treba tretirati sa mnogih aspekata", rekla je Ferić-Vac.

 
SRNA/Vijesti.ba - Halilovic - Tendency of domestic violence is spreading

Srna/Vijesti.ba:
Halilović: Tendencija širenja nasilja u porodici
B. A. 24/10/2011 12:27:00

SARAJEVO - Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović rekao je danas u Sarajevu da postoji tendencija širenja nasilja nad ženama i u porodici, navodeći da je 2006. godine bilo 67 prekršaja te vrste, a da je u 2010. godini registrovano više od hiljadu slučajeva.
"Svake godine imamo dvostruko povećanje ovih krivičnih djela i otuda potreba da se ona sankcionišu. Zbog toga je BiH ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici", istakao je Halilović.

On je naglasio da borba protiv nasilja u porodici mora imati političku podršku na najvišem nivou, uz finansijsku podršku iz državnog budžeta.

Halilović je, na regionalnom seminaru za promociju Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, istako da je BiH dala svoj doprinos u izradi ovog dokumenta i da je u toku postupak pristupanja Konvenciji.

"BiH je učinila mnogo kada je u pitanju borba protiv nasilja u porodici. Osim Zakona o ravnopravnosti polova, koji je usvojen 2003. godine, Republika Srpska i Federacija BiH su 2005. godine usvojile zakone o zaštiti od nasilja u porodici", dodao je Halilović.

Halilović je naglasio da BiH slijedi trend sprečavanja nasilja u porodici, da je nasilje nad ženama globalni problem, ali da bi bilo daleko rasprostranjenije da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere.

Direktor Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić istakla je da je Konvencija prvi obavezujući instrument Evrope, koji omogućava stvaranje sveobuhvatnog pravnog okvira za sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava, kao i prestanak prakse nekažnjavanja počinioca.

Hadžiabdićeva je naglasila da BiH već provodi dosta standarda koje ova konvencija donosi.

Ona je napomenula da BiH prednjači u nekim oblastima ravnopravnosti polova, ali i da zaostaje u pojedinim oblastima, kao što je političko predstavljanje žena.

Zamjenik predsjedavajućeg Komiteta za jednake mogućnosti žena i muškaraca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mirjana Ferić-Vac istakla je da su se svakodnevnim predavanjima i aktivnostima stvorili uslovi da se povećava broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i u porodici.

"Nasilje nad ženama i u porodici povezano je sa mnogim društvenim promjenama i kategorijama u kojima su se žene godinama nalazile", rekla je Ferić-Vac i dodala da je Konvencija početak proces na putu uklanjanja prepreka ravnopravnosti.

"To je društveno zlo koje treba tretirati sa mnogih aspekata", rekla je Ferić-Vac.

(Vijesti.ba/Srna)

 
SRNA/Abrasmedia.info: Halilovic - Tendency of domestic violence is spreading
Srna / Abrasmedia.info:

SAFET HALILOVIĆ: Tendencija širenja nasilja u porodici

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović rekao je danas u Sarajevu da postoji tendencija širenja nasilja nad ženama i u porodici, navodeći da je 2006. godine bilo 67 prekršaja te vrste, a da je u 2010. godini registrovano više od hiljadu slučajeva.

"Svake godine imamo dvostruko povećanje ovih krivičnih djela i otuda potreba da se ona sankcionišu. Zbog toga je BiH ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici", istakao je Halilović.

On je naglasio da borba protiv nasilja u porodici mora imati političku podršku na najvišem nivou, uz finansijsku podršku iz državnog budžeta.

Halilović je, na regionalnom seminaru za promociju Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, istako da je BiH dala svoj doprinos u izradi ovog dokumenta i da je u toku postupak pristupanja Konvenciji.

"BiH je učinila mnogo kada je u pitanju borba protiv nasilja u porodici. Osim Zakona o ravnopravnosti polova, koji je usvojen 2003. godine, Republika Srpska i Federacija BiH su 2005. godine usvojile zakone o zaštiti od nasilja u porodici", dodao je Halilović.

Halilović je naglasio da BiH slijedi trend sprečavanja nasilja u porodici, da je nasilje nad ženama globalni problem, ali da bi bilo daleko rasprostranjenije da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere.

Direktor Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić istakla je da je Konvencija prvi obavezujući instrument Evrope, koji omogućava stvaranje sveobuhvatnog pravnog okvira za sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava, kao i prestanak prakse nekažnjavanja počinioca.

Hadžiabdićeva je naglasila da BiH već provodi dosta standarda koje ova konvencija donosi.

Ona je napomenula da BiH prednjači u nekim oblastima ravnopravnosti polova, ali i da zaostaje u pojedinim oblastima, kao što je političko predstavljanje žena.

Zamjenik predsjedavajućeg Komiteta za jednake mogućnosti žena i muškaraca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mirjana Ferić-Vac istakla je da su se svakodnevnim predavanjima i aktivnostima stvorili uslovi da se povećava broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i u porodici.

"Nasilje nad ženama i u porodici povezano je sa mnogim društvenim promjenama i kategorijama u kojima su se žene godinama nalazile", rekla je Ferić-Vac i dodala da je Konvencija početak proces na putu uklanjanja prepreka ravnopravnosti.

"To je društveno zlo koje treba tretirati sa mnogih aspekata", rekla je Ferić-Vac.
(SRNA)