European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància publica un nou informe sobre Andorra

Estrasburg, 22.05.2012 – La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) ha publicat avui el seu quart informe sobre Andorra. El President de l’ECRI, el Sr. Jenö Kaltenbach, ha manifestat que, malgrat s’hagin produït avenços positius, encara hi ha temes que susciten preocupació, com ara, incidents, en l’àmbit laboral, de discriminació directa o indirecta basada en la nacionalitat, i la reticència per part del Govern a promulgar disposicions legislatives àmplies contra el racisme i la discriminació racial.

L’oficina del Raonador del Ciutadà ha pres mesures per tal de millorar el coneixement que la població té d’aquesta institució. Es continuen organitzant aules especials d’acollida per tal d’ajudar els alumnes nouvinguts que no dominen el català, ni tampoc el castellà i el francès. S’ha flexibilitzat el requisit de residència per accedir a alguns ajuts a l’habitatge. S’han pres algunes mesures per reduir el període exigit per la llei per a l’obtenció d’un permís de residència permanent.

No obstant això, la legislació penal en vigor relativa al racisme i a la intolerància no és exhaustiva. S’hauria d’oferir una formació específica sobre el racisme i la discriminació a jutges, fiscals i advocats. La possibilitat de buscar reparació per discriminacions sofertes en base a la nacionalitat és limitada i encara no s’ha establert una política per a la plena integració.

En el seu informe, l’ECRI ha fet un seguit de recomanacions a les autoritats, entre les quals les tres que figuren a continuació requereixen una aplicació prioritària i seran revisades per l’ECRI d’aquí a dos anys:

  • Aplicar el principi del repartiment de la càrrega de la prova quan es presentin denúncies sobre discriminació davant els tribunals civils i/o administratius.
  • Formar els jutges, els fiscals i els advocats en temes de racisme i de discriminació racial, incloent formació sobre la legislació penal pertinent.
  • Basar-se en la tasca de la Comissió Nacional per a la Igualtat per dissenyar i coordinar una política d’integració.

L’informe, que inclou les observacions del Govern, es pot consultar aquí. Ha estat preparat després de la visita de contacte que l’ECRI va realitzar a Andorra el setembre de 2011 [Comunicat de premsa – 26. 09. 2011] i pren en consideració l’evolució de la situació fins el 8 de desembre de 2011.

L’ECRI és un òrgan de drets humans del Consell d’Europa format per experts independents, que efectua el seguiment de problemes relacionats amb el racisme, la discriminació per motius d’origen ètnic, color, nacionalitat, religió i llengua, i també amb la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància, prepara informes i emet recomanacions adreçades als Estats Membres.

Més informació sobre l’ECRI: www.coe.int/ecri

Contacte premsa: Stefano Valenti, Tel: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int