European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)


Pressmeddelande om ECRI:s rundabordskonferens i Sverige

Bekämpande av rasdiskriminering och intolerans i Sverige:
Rundabordskonferens anordnad i Stockholm av ECRI (Europakommissionen mot rasism och intolerans)

Datum: 6 november 2013
Plats
: Norra Latins konferenscentrum - Drottninggatan 71B - Stockholm
Organisatörer
: ECRI i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen

Deltagarna kommer att diskutera uppföljningen till rekommendationerna i ECRI:s granskningsrapport om Sverige 2012. Rundabordskonferensen är uppdelad i följande fyra sessioner:

  • Rapportens huvudsakliga slutsatser
  • Det rättsliga och institutionella ramverket för bekämpande av rasism och rasdiskriminering
  • Bekämpande av hatspråk och intolerans
  • Diskriminering på arbetslivs-, bostads- och hälsovårdsområdena

Evenemanget inleds med välkomsttal från Eva Smith, ordförande vid ECRI, och från diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg samt öppningsanföranden av integrationsminister Erik Ullenhag och Thomas Hammarberg, f.d. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. ECRI:s rapport om Sverige läggs fram av François Sant’Angelo, ECRI-medlem för Belgien, och Vitaliano Esposito, ECRI-medlem för Italien.

I rundabordskonferensen deltar, förutom statliga tjänstemän, företrädare för NGOs och minoritetsgrupper. Syftet med evenemanget är att bidra positivt till den nationella debatten om bekämpande av rasdiskriminering och intolerans i Sverige och att höja allmänhetens medvetande i dessa frågor.

ECRI uttrycker i sin fjärde rapport om Sverige av juni 2012 oro rörande vissa frågor, såsom den ihållande antisemitismen och islamofobin, hets mot nationella och etniska folkgrupper i pressen, fördomar mot romer samt diskriminering vid tillgång till boende, arbete och hälsovård.

ECRI har även valt ut tre av sina rekommendationer, nämligen de som rör boendesegregation, kostnadsfri läkarvård för vissa kategorier av invandrare utan uppehållstillstånd och familjeåterförening, för en omgranskning före utgången av nästa år, som ett led i lägesuppföljningen.

Rundabordskonferensen är öppen för pressen. Den börjar kl. 09.00 och slutar kl. 17.00 onsdagen den 6 november 2013.

Länk till programmet på:

engelska

svenska

ECRI är ett människorättsorgan inom Europarådet sammansatt av oberoende experter som bevakar problem med rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, intolerans och diskriminering på grundval av ”ras”, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg, medborgarskap, religion och språk (rasdiskriminering), utarbetar rapporter och lämnar rekommendationer till medlemsstaterna.

Presskontakt: Sylvia Lehmann, Europarådet, tel: +33 3 88 41 29 64, fax: +33 3 88 41 39 87, e-post: sylvia.lehmann@coe.int

För mer information om ECRI: www.coe.int/ecri