პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
12.03.12
სასტუმრო „შერატონი მეტეხი პალასში“ დაგეგმილია მრგვალი მაგიდა
2012 წლის 16 მარტს თბილისში, სასტუმრო „შერატონი მეტეხი პალასში“ დაგეგმილია მრგვალი მაგიდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროექტის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრისთვის წარდგენის მიზნით. ღონისძიება ტარდება დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა ფარგლებში.   

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროექტის შემუშავება ხორციელდებოდა სამუშაო ჯგუფის მიერ 2011 წლის დეკემბრიდან, რაშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ევროპის საბჭოს ოი საერთაშორისო და ერთი ადგილობრივი ექსპერტი. 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.