პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
11.06.12
საქართველო კიბერდანაშაულის კონვენციის მხარე ხდება.
2012 წლის 6 ივნისს, საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კიბერდანაშაულის შესახებ კონვენციის წევრი (ETS 185). საქართველოსთან მიმართებაში ეს კონვენცია ძალაში შევა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, საქართველო ამ კონვენციის 34-ე სახელმწიფო მხარეა.  

კიბერდანაშაულის კონვენცია ხელმოწერებისათვის ღია გახდა 2001 წლის 23 ნოემბერს ბუდაპეშტში და ძალაში შევიდა 2004 წლის 1 ივლისს. ეს პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომელიც ეხება დანაშაულებს, ჩადენილს ინტერნეტის ან სხვა კომპიუტერული ქსელების მეშვეობი. კერძოდ საავტორო უფლებების დარღვევას, კომპიუტერთან დაკავშირებულ გაყალბებას, ბავშვთა პორნოგრაფიასა და ქსელის უსაფრთხოებას. მისი მთავარი მიზანი, რომელიც მოცემულია წინასიტყვაობაშიც, არის ერთიანი დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის მიყოლა, რომელიც მიმართულია საზოგადოების კიბერდანაშაულისაგან დაცვისაკენ, განსაკუთრებით სათანადო კანონმდებლობის მიღებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობის მეშვეობით.  

კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს საქმიანობაზე მეტი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ იხილოთ კიბერდანაშაულის ვებ-გვერდი:

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.