Culture, Heritage and Diversity

EU/CoE support to the promotion of cultural diversity in Kosovo*

 

Local Development through Heritage: Dizajnirajte sliku vašeg kraja

 

Zajednički projekat EU/SE – Podrška promociji kulturne raznolikosti (PKRK), a u oviru komponente projekta za Lokalni ekonomski razvoj sa zadovoljstvom oglašava konkurs za dizajn logotipa za učenike osnovnih škola (razredi 3, 6 i 9), a koji pohađaju časove građanskog vaspitanja u opštinama sledećih regiona: Prištine, Gnjilana, Mitrovice i Prizrena.

Cilj ovog konkursa je da se uspostavi vizuelni identitet za aktivnosti komponente za Lokalni ekonomski razvoj (LER) u navedenim regionima.

Predloženi logotip treba da bude originalan i da bude rezultat ličnog kreativnog rada (jednog ili više) učenika, da daje jasnu poruku o vrednosti i potencijalu kulturnog i prirodnog nasleđa, da odražava vrednosti zajednice regiona i da sadrži druge elemente koji su definisani u PKRK kriterijumima. Rok za prijem predloga je petak, 25. oktobar 2013.

Predloge dostaviti u zatvorenoj koverti upravi vaše škole ili odeljenju za obrazovanje vaše opštine, a adresirano na:

‘Logo Competition PCDK Project / LED’

Za više informacija i o detaljima slanja predloga pogledajte u priloženoj brošuri ili kontaktirajte PKRK koordinatora:
Harmonije RADONIQI
harmonije.radoniqi@coe.int
+386 (0) 49 659 512

Posters

Leaflets

News in: English | Albanian