Chisinau, Septembrie 2003

RAPORT

Masa rotunda “Dezvoltarea unui Program National Comprehensiv pentru Romii din Moldova”

Chisinau, 24-25 July 2003

Scris pentru Consilul Europei de catre Nicolae Radita
(Consultant local, Moldova)

str. Minsk 26, ap. 23; Chisinau, Republica Moldova
tel. +373 2 52 77 98; raditsa_nicolae@hotmail.com

Continut

Introducere 3

Anexa 1 Acord 10

Introducere

In urma surselor nationale si internationale cu privire la situatia Romilor din Republica Moldova, Consiliul Europei a decis sa aplice buna practica a altor state europene in eleborarea unei strategii nationale comprehensive pentru a imbunatati situatia romilor in Moldova.

Aceasta masa rotunda a fost organizata de Departamentul Relatii Interetnice din cadrul Guvernului Republicii Moldova cu suportul Consiliului Europei in cadrul Pactul de Stabilitate Romii in Europa de Sud-Est un proiect comun al Consiliului Europei/Comisia Europeana/Oficiul Institutiilor Democratice pentru Drepturile Omului.

Intilnirea a avut 2 parti. Prima parte a intilnirii cu o durata de 2 ore a fost dedicata romilor la solicitarea anterioara a lui Nicolae Radita, consultant in problemele romilor.
A doua parte a fost intilnirea oficiala la care au participat reprezentanti ai administratiei publice centrale si locale, lideri si reprezentanti ai comunitatilor de romi, consultantii Ciprian Necula si Mariana Buceanu, precum si Michael Guet administrator in cadrul Sectiei Roma/Tigani al Consiliului Europei.

Scopul acestei mese rotunde a fost de a face o prezentare privind situatia romilor in Moldova precum si in prizma practicilor pozitive din area statelor participante la proiectul Pactul de Stabilitate in Sud-Estul Europei de a ajuta ONG-urile Romilor si Guvernul Republicii Moldova de a elabora o strategie nationala comprehensiva pentru a imbunatati situatia Romilor din Moldova. La fel un obiectiv a fost de a introduce consultantii Consiliului Europei Ciprian Necula si Mariana Buceanu. care vor assista in 2003-2004 asociatiilor de romi si guvernul Republicii Moldova la acest process. Care vor consulta Autoritatile publice centrale si locale din Republica Moldova cu privire la elaborarea strategiei nationale. Totodata, consultantii cor incuraja participarea reprezentantilor romilor la procesul de concepere si elaborare a strategiei.

In urma acesteia a fost semnat un accord de colaborare al ONG Roma care va prezenta o structura organizata si abila in elaborarea unei strategii nationale pe domenii sectoriale ca: educatie, sanatate, asistenta sociala, protectia copilului, angajarea in cimpul muncii, migratie, participarea si dezvoltare comunitara, etc1.

Sumarul discutiilor

In cadrul acestei intilniri au fost atinse diverse intrebari subiecte cu care se confrunta astazi romii in Moldova, desi Departamentul Relatii Interetnice s-a condus conform agendei de lucru a intilnirii prin prezentarea diferitor rapoarte tematice din partea invitatilor. Deoarece intilnirea a avut 2 parti, partea intii unde au fost discutii preliminare intre romi au doua parte a fost cu participarea diferitor reprezentanti ai autoritii publice centrale si locale. Discutiile s-au axat pe problema discriminarii romilor si istoria lor, Hollocaustul romilor, accesul romilor la informatie si mass-media, educatie, sanatate, cultura, accesul la munca si somajul, asistenta sociala, participarea romilor la viata publica a comunitatii si dezvoltarea acesteia. Un moment important al acestei intilniri a fost discutia pe marginea implementarii Hotaririi Guvernului Nr.131 din 16 Februarie 2001, „despre imbunatatirea situatiei tiganilor din Republica Moldova”.

Prima sesiune. Intilnirea cu romii

Moderatorul acestei sesiuni a fost Michael Guet, reprezentant al Consiliului Europei prin care a prezentat scopurile si sarcinile Consiliul Europei luate in promovarea drepturilor omului precum si respectarea in diversitatea acestora. Aici a fost adus exemplul internshipului oferit de Consiliul Europei in cadrul Directiei pentru Romi/Tigani, iar Nicolae Radita fiind unul din beneficiari acestuia. Moderatorul a facut prezentarea consultantilor externi si anume Ciprian Necula si Mariana Buceanu care in continuare vor consulta sprijini ONG-urile Romilor cit si autoritatile de stat in elaborarea unei strategii nationale multilaterale pentru imbunatatirea situatiei Romilor din Moldova folosind experienta altor state europene in aceasta directie. Ciprian Necula a mentionat ca are o experienta de lucru in Moldova si a fost in difirite vizite prin intermediul Misiunii OSCE/ODIHR de monitorizare a alegerilor, iar Mariana Buceanu fiind un expert in domeniul sanatatii si a lucrat la elaborarea unui raport despre sanatate in mai multe state europene si ii este cunoscuta problema sanatatii in Moldova in urma unei vizite efectuate in Octombrie 2001 si va ajuta/consulta autoritatile si ONG-urile Romilor in elaborarea strategiei in acest domeniu.

Discriminarea romilor in Moldova

Oferind cuvint de introducere participantilor, presedintele Asociatiei Elita Romani a adus in atentia participantilor situatia discriminatorie in care se afla romii din Moldova la ziua de azi, facind apel organizatiilor internationale si a propus de a fi revazuta tot cadrul legislativ cu referire la romi sau in general a minoritatilor generale si sa se elaboreze un mecanism de lucru in aceasta directie de catre autoritatile statele. Discriminarea romilor este un fenomen negativ care diminueaza identitatea acestora, si astazi in Moldova multi romi nu isi afirma identitatea lor, nu vorbesc limba romani, sunt desconsiderate traditiile lor si neglijata cultura romilor fiind elemente de baza in auto-determinarea unei natiuni. Discriminarea fata de romi este argumentat si prin nivelul asigurarii situatiei materiale a Romilor, fiind una din cel mai sarac si dezavantajat grup social din Moldova. Nicolae Arapu, istoric a mentionat ca acesta este un fenomen perpetuu al Romilor argumentat prin istoria a romilor si a sugerat efectuarea unor studii sociologice pentru identificare problemelor cu care se confrunta romii din Moldova. De aceea Romii continua sa fie stigmatizati atit in colectiv cit si in scoala, astfel Natalia Dragoman a propus ca sa fie abordata problematica identitatii in scoala.
Desi discutiile au fost foarte aprinse s-a discutat despre alte probleme ca:
limba romani, si necesitatea ei studierii in scoli de catre copii romi, a mentionat G. Cantea; in Ciadir-Lunga au fost organizate doua clase pentru a se studia limba romani, li s-a oferit un mic birou din partea primariei. Tot cu ajutorul primariei au facut un recesamint al romilor din Ciadir–Lunga a mentionat Duminica Vasile.
frecventa copiilor romi in scoala care este foarte joasa, si problema situatiei materiale grea ca nu au cu ce imbraca copii si sa le plateasca studiile, in acelasi timp lipsa de cadre calificate in aceste scoli, scolile sunt in adesea in stare avariata, lipsa materialelor didactice, desi a facut un demers catre Consiliul Judetean, d-na Nina Timircan nu a primit nici un raspuns. In conditiile in care traiesc nu le permite copiilor sa avanseze si sa-si continue studiile la alte institutii superioare de invatamint a mentionat Liudmila Goga.
Lipsa locurilor de munca, nu exista nici o forma de asistenta sociala fata de romi, casele lor se risipesc,
Romii sunt defavorizati economic, cei din localitatile rurale nu dispun de loturi de pamint. Adesea romii sunt fugariti din piata si nu li se permite sa comercialize a mentionat dl. Raiu. Din astfel de motive romii migreaza peste hotare, este nevoie ca statul sa elaboreze niste programe sociale si sa diminueze acest proces de migrare a romilor a spus dl. Milan Nichita.
Sanatea romilor este cea mai joasa, mortalitatea este foarte inalta.
Accesul romilor la serviciile publice este foarte limitat iar participarea romilor la nivel local si central este zero, doar ca Departamentul Relatii Interetnice a oferit o camera ca birou pentru Asociatiile Romilor unde deja isi au sediul peste 4 ONG ale romilor, a mentionat dl. Anatolie Radita, dar nici una din asociatie in acest birou nu dispune de echipament tehnic pentru asi performa activitatile. Aici ar trebui de mentionat si accesul limitat la informatie.
Adesea romii intilnesc probleme cu autoritatile centrale si locale, sunt opriti intentionat de catre politisti si intimidati si chestionati la fiecare pas,
Probleme sunt de diferit gen insa romii isi pierd cultura si traditiile lor, se pierd ocupatiile traditionale ale romilor, dl. Preida Iacov a manifestat dorinta de a face un muzeu al romilor unde ar fi promovata meseria traditionala a romilor. In trecut a fost un ansamblu de dansuri si cintece al romilor a spus dl. Martin Gheorghe, de ce nu s-ar incuraja acest lucru din nou.
Astfel pe parcursul sesiunii au fost exprimate idei de conlucrarea comuna a romilor si ca romii ar dori aiba plan comun de activitate. Ciprian Necula a propus romilor ca ei sa elaboreze un acord comun si acesta va fi un promotor pentru elaborarea strategiei si apoi format un grup de lucru in implementarea acestei strategii. Romii si-au exprimat acordul.
Urmatoarea Sesiune. Intilnire cu autoritatile centrale, locale si romii.

Intrebari finale, propuneri ale participantilor
Un si de intrebari participantii au avut posibilitate sa le adreseze in a doua jumatate a intilnirii. Printre ele au fost:
cele de crearea unui ansamblu de muzica Romani, precum si dorinta romilor de a crea un festival international al romilor si Ministerul Culturii sa acorde sprijin in organizarea acestuia,
posibilitatea crearii unui mediator scolar,
instituirea unui oficiu pentru Romi in cadrul Departamentului Relatii Interetnice,
crearea unui partid al romilor, (aceasta idee a fost combatuta de directorul general mentionind ca crearea de partid pe criterii etnice nu este prevazut de legislatia RM)
perspective de a crea un Forum al Romilor sau organizarea unei intilnire cu Presedintele Republicii Moldova
In acelasi timp a fost mentionat sa se discute cu privire la acord de colaborare intre ONG-urile Romilor ca in continuare sa se delegheze persoane sau sa se creeze un grup de lucru al romilor pe anumite sectoare in ce priveste strategia adica educatie, sanatate, munca, protectie sociala, locuinta, migratia, media, etc2. In acelasi timp ministerele de resort vor discuta intern si vor propune persoane sa colaboreze cu romii in elaborarea strategiilor respective pe domenii, iar Departamentul Relatii Interetnice va media acest proces prin intermediul Secretariatului care va fi creat de Ong-urile Romilor. Aici s-a atras atentia si asupra sustinerii financiare in elaborarea Strategiei, si ca CoE si OSCE sa faciliteze acest proces in gasirea de fonduri.
In final Michael Guet, a mentionat ca in elaborarea Strategiei este nevoie de dorinta, incredere si comunicare si este multumit ca a vazut aceasta dorinta din partea Departamentului Relatii Interetnice si altor reprezentanit ai autoritatilor publice centrale si locale.

Acordul ONG-urile Romilor
Ideea de a semna un acord de colaborare a aparut in prima intilnire a romilor, insa pentru ca timpul a fost limitat in aceasta intilnire s-a propus ca sa se discute pe parcurs. In acest sens a fost alocat o jumatate de ora pentru a dezvolta ideea semnarii unui acord de colaborare intre liderii ONG-urilor Roma si a altor participanti Romi care sunt din alte localitati ale Republicii Moldova. Pentru inceput romii au manifestat o neincredere in semnarea acordului din lipsa de neclaritate a rolului lui Ciprian Necula si Mariana Buceanu in cadrul acestei intilniri precum si rolul lor ca consultanti ai Consiliului Europei in sprijinul elaborarii unei Stategii Nationale multiculturale.
Acordul3 s-a decis a fi o conventie a romilor care va sprijini formarea unei structuri neoficiale numita „Grupul de Negociere a Romilor din Moldova – GNR” cu mandatarea acestuia de a reprezenta interesele romilor in relatiile cu institutiile guvernamentale din Moldova si cele Internationale. Astfel prin intermediul GNR va fi elaborata Strategia Nationala multilaterala de imbunatatire a situatiei Romilor din Moldova folosind ca baza juridica Hotarirea Guvernamentala nr.131/2001. In asistarea lucrului GNR-ului a fost creat un Secratariat de lucru pentru a sustine activitatea GNR-ului si a media intilnirile intre Institutiile de Stat si membrii GNR-ului.
Acordul a fost semnat de 15 lideri de ONG-uri natioanle si locale. Unii lideri Romi nu au fost prezenti la intilnire insa s-a decis ca acest acord este o conventie deschis in continuare altor ONG-uri Roma si pot fi membri prin simplul motiv ca sunt de acord cu conditiile acordului. Din liderii ONG-urilor prezenti la intilnire dar care au solicitat timp pentru a chibzui asupra deciderii semnarii acordului a fost de la Asociatia „Juvlia Romani”, d-na Ecaterina Drosu.
La ziua intilnirii in tara erau inregistrate 20 de ONG-uri ale Romilor.

Concluzii si Recomandari

In finalul acesteia as dori sa mentionez ca este prima data cind Departamentul Relatii Interetnice organizeaza o intilnire punind in discutie problema romilor si cu participarea autoritatilor centrale si locale precum si a reprezentantilor din Parliament. Romii din Moldova sunt la inceputul unei cai de a solutiona si imbunatati problema comunicarii atit intre Romi cit si cu autoritatile centrale si locale. Romii s-au manifestat foarte activi in cadrul acestei intilniri si s-au referit la multe intrebari care ii afecteaza direct pe romii din comunitati.

Anexa 1 Acord
Luind in considerare problemele cu care se confrunta Romii din Republica Moldova, precum si preocuparea Consiliului Europei, a altor Institutii Internationale, cit si disponibilitatea Parlamentului si Guvernului Republicii Moldova stabilim prin prezenta:

Noi asociatiile Romilor din Republica Moldova, participante la masa rotunda organizata la Chisinau (24-25 iulie 2003), in lumina evenimentului socio-politic dedicat elaborarii strategiei nationale pentru imbunatatirea situatiei Romilor, ne exprimam acordul privind constituirea Grupului de Negociere al Romilor din Moldova (GNR).

Stabilim ca GNR este mandatat de catre Asociatiile obstesti ale Romilor de a reprezenta interesele lor in relatiile cu Instituiile Guvernamentale din Republica Moldova si cele Internationale.

GNR are rolul de a elabora, propune si negocia cu institutiile de resort mecanismul de implementare al Strategiei multilaterale pentru imbunatatirea situatiei Romilor/Tiganilor din Republica Moldova.

Acest acord este deschis aderarii altor Asociatii obstesti ale Romilor ce se alatura prevederile acestuia.
Urmatoarele Asociatii obstesti ale Romilor semnatare ale prezentului acord sunt:

Denumirea Asociatiei obstesti

Nume, Prenume

Semnatura

AESCE “Bahtalo Rom”

Anatolie Radita, presedinte

 

“Elita Romani”

Ion Farima, presedinte

 

“Elita Romani”

Cantea Grigore

 

“Tarna Rom”

Marin Alla, presedinte

 

Asociatia Romilor “Nord”

Sultan Nenita, presedinte

 

Miscarea sociala a Romilor

Dumitru Danu, presedinte

 

“Romii Moldovei”

Artur Cerari, presedinte

 

“Traditia Romilor”

Gheorghe Martin, presedinte

 

“Ciocanari Roma”

Iacov Preida, presedinte

 

“Ama Roma”

Leonid Cerepovschi, presedinte

 

Comunitatea Romilor din Ciadir-Lunga

Vasilii Duminica, presedinte

 

Comunitatea Romilor din Comrat

Maria Duminica, presedinte

 

Asociatia Studentilor Romi

Nicolae Radita, presedinte

 

Asociatia Romilor “Renasterea”

Mihail Raducan, presedinte

 

Reprezentaniti din localitati

Chisinau

Ion Mihail Raiu

 

Criuleni

Natalia Dragoman

 

s. Parcani, Calarasi

Zinaida Timircan

 

s. Raspopeni, Soldanesti

Nina Rau

 

s. Tarevca, Rezina

Liudmila Goga

 

Chisinau

Duminica Elena

 

s. Chetrosu, Drochia

Duminica Alexei

 

Or. Criuleni

Nicolae Arapu

 

Domenii sectoriale ce sunt incluse in Strategia Nationala Coordonarea & supervizarea strategiei

Departmentul pentru Relatii Interethnice
Persoana de contact: Tatiana Mlecico/ G. Ivanoglo
Cancelaria de Stat, Directia Afacerilor Publice Persoana de contact: Sofia Bolduratu

Ministerul Culturii
Persoana de contact : Dumitru Cambur

Ministerul Invatamintului
Persoana de contact: Alla Nikitchenko

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Persoana de contact: Viorica Craevschi

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Contact: Vasilea Costea

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Persoana de contact:

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Agriculturii, Autoritatile locale
Persoana de contact:

Ministerul Sanatatii
Persoana de contact: Nicolae Frunza

Toate autoritatile publice locale si centrale
Persoana de contact:

Ministerul Justitie, Ministerul Afacerilor Interne,
Persoana de contact: Vladimir Danila

TV de programe “Comunitate”
Persoana de contact: Tamara Saapega

Departmentul pentru Migratie
Persoana de contact: Olga Poalelungi

Anexa 2 Proces verbal al sedintei din 2 august 2003
Despre intilnire cu privire la formarea grupului de lucru si Secreatriat in elaborarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor in RM.

Chisinau, Sala de sedinte,
Departamentului pentru Relatii Interetnice
Str. A. Mateevici 109/1

Prezenti la intilnire: Nicolae Radita, Alla Marin, Nenita Svetlana, Rusu Iulia, Duminica Maria, Circel Ilie, Drosu Ecaterina, Cerari Robert, Arapu Nicolae, Cerari Artur, Radita Anatol, Farima Ion, Martin Gheorghe, Raducanu Mihail, Lepadatu Mihail.

Ordinea de zi
A intilnirii din 2 august 2003

Discutiile!

Intilnirea a fost deschisa de Nicolae Radita si a propus alegerea moderatorului, S-a propus Nicolae Radita si Alla Marin si Robert Cerari. A fost ales Alla Marin. Nicolae Radita secretarul intilnirii.

Robert Cerari: Strategia este punctual de plecare, ar trebui sa fie invitati toti presedintii de organizatii la aceasta intilnire, unii din ei lipsesc.
Nicolae Radita: Au fost invitati toti presedintii de asociatii care au semnat acest accord chiar si cei care nu l-au semnat. Unii din ei au confirmat participarea lor, altii au motivat ca nu pot participa insa au dorit sa fie informati despre concluziile acestei intilniri.
Drosu Ecaterina: a inteles ca strategia va lucra prin Romania (?) ca cunoaste si a auzit despre acest lucru se va intimpla cu mediatorul sanitary.
Arapu Nicolae: am vizitat Partida Romilor si au spus ca vreau sa se extinda si doresc sa vina sa lucreze in Moldova (?). … Nu avem cadre competente pe domenii?
Farima Ion: propun ca trei lideri sa vina cu strategiile lor si cu o lista pentru grupul de lucru in timp de 2 saptamiini.
Nenita Svetlana: propun sa alegem intai Secretariatul si apoi Grupul de Negociere.

Cerari Artur: mai propun pe Drosu Ecaterina si Arapu Nicolae sa fie alesi in Secretariat.

S-a ales in Secretariat: Nicolae Radita – secretar;
Alla Marin si Nenita Svetlana – vice secretari, si Arapu Nicolae. Drosu nu s-a votat sa fie in Secretariat. (motivul pentru ca nu a semnat acordul de colaborare) majoritatea au votat pro, Drosu Ecaterina a votat impotriva.

Radita Anatol: propun ca toti presedintii sa intre in Grupul de negociere.

In grupul de negociere au intrat urmatoarele persoane:

Farima Ion – presedinte “ Elita Romani”
Radita Anatol – presedinte AESCE “Bahtalo Rom”
Cerari Artur – presedinte “Romii Moldovei”
Circel Ilie – presedinte “Romano Ilo”
Martin Gheorghe – presedinte “Traditia Romilor”
Duminica Maria – presedinte “Romii din Gagauzia”
Cerari Robert – presedinte “Bare Rom”
Raducanu Mihail – presedinte “Renasterea”
Danu Dumitru – presedinte al Miscarii Sociale a Romilor
Cerepovschi Leonid – presedinte “Ama Roma”.

Semnat de secretarul intilnirii:

Nicolae Radita.

Planul de activitate
28 Iulie – 15 Septembrie 2003

Activitatea

Responsabil

Termen

I. Intilnire la Departament:
Obiective: 1)sa trimita scrisoare catre ministerele de resort pentru a desemna o persoana de contact in lucru pentru Strategie,
2) remiantirea Departamentului de a oferi spatiu (oficiu) pentru lucru la Strategie.
3) informarea cu privire la activitatile depuse a consultantilor;

Ciprian Necula si Mariana Buceanu; Alla Marin; Radita Nicolae

28 Iulie 2003
ora: 09.30

II. Intilnire la Parlament (Sidorov ):
Obiective: 1) facilitarea unei relatii interactive pentru advocacy in elaborarea Strategiei; desemnarea unor persoane de conbtact din cadrul Parlament
2) Informarea cu privire la rolul consulatantilor
3)…

Ciprian Necula si Mariana Buceanu.

28 Iulie 2003
ora: 11.00
de confirmat

III. Intilnire cu Uniunea “ Tarna Rom”:
Obiective: 1)informatii despre asociatie, echipa de lucra,
2) proiecte demarate de asociatie
3) prezentarea de catre Mariana Buceanu despre mediatorul sanitary in Romania si perspective in R. Moldova,
4) stabilirea comunicatorului si echipei in lucru cu Mariana Buceanu
5) Stabilirea unoi protocol de continut de colaborarea cu Tarna Rom – OSCE/ODIHR, CPRSI, si Ministerul Sanatatii
Stabilirea unei intilniri cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatii.

Alla Marin,

Alla Marin,
Marin Alla,

Mariana Buceanu.

28 Iulie 2003
ora: 18.00

IV. Intilnire cu SIDA (elvitia) si stabilirea unei intilniri cu Fundatia SOROS, programarea unor altor intilniri: De telefonat M. Sidorov, (dimineata) cu ministerul educatiei, si Ministerul Sanatatii, doctorului Frunze Iurie.

Ciprian Necula
Nicolae Radita
Alla Marin

28 Iulie 2003

Scrisori de multumire (reminder) de trimis la : Ministere care au participat la masa rotunda, Parlament, Departament
O scrisoare catre presedintele Voronin

   


1 Vezi anexa acordul ONG roma cu lista semnatarelor.

2 Vezi anexa nr.? Cu privire la domeniile sectoriale de activitate a strategiei nationale multiculturale pentru imbunatatiea situatiei Romilor din Moldova.

3 Vezi anexa 1 Acord.