Izvestuvawe

Vrabotuvaweto e eden od osnovnite preduslovi za vodewe na dostoen `ivot. Dali aktuelnite politiki se efektivni za da im dadat na Romite ednakvi mo`nosti za vrabotuvbawe? Koi dobri iskustva se implementirani i mo`at da se iskoristat vo poln kapacitet?

Toa }e bidat samo nekoi od pova`nite temi na Regionalnata Trkalezna Masa ,,Romite i pristapot do vrabotuvawe,, {to }e se odr`i od 25 do 26 april 2005 godina vo Skopje vo hotelot Arka, Bitpazarska, 90/2 kako del od Proektot pome}u Sovetot na Evropa, OBSE i Evropskata Komisija imenuvan kako ,,Romite pod Proektot za Stabilnost II ,,.

Regionalnata Trkalezna Masa na javnosta }e i gi objavi gledi{tata od dvegodi{nite istra`uvawa. Istra`uvawata imaa za cel da soberat informacii za legalnite ramki i socijalnite aspekti vo pristapot na Romite do vrabotuvaweto vo ~etiri balkanski zemji (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, ,,biv{ata jugoslovenska republika Makedonija,, i Srbija i Crna Gora).

Dvajca internacionalni eksperti za vrabotuvawe na Sovetot na Evropa, gospo|a Ina Zun i gospo|a Xudit Kirs, kreiraa metodologija i podgotvija vodi~i za izvestuvawe bazirani na Preporakata na Ministrite (2001)17 za vrabotuvawe na Sovetot na Evropa, za da im asistiraat na vladite za da go podobrat pristapot na Romite do vrabotuvaweto vo nivnite zemji.
Pettemina lokalni konsultanti na Sovetot na Evropa, Amir Sarajli}, Lovorka Ku{an, Nedjeqka Sindik, Nenad Vladisavljev i Sejdo Ja{arov, rabotea na lokalnite raporti.

Trkaleznata Masa oficijalno }e go zatvori proektot Pakt za Stabilnost II i }e dozvoli diskusija za predizvicite i rezultatite za idnite fazi na Proektot.

Kontakti: Eleni Ceceku (mejl: eleni.tsetsekou@coe.int; tel: +33 3 88 41 24 33)
Ivana D'Alesandro (mejl: ivana.dalessandro@coe.int; tel: +33 3 90 21 51 51)