Ungefär ett barn av fem utsätts för sexuellt våld, inklusive sexuella övergrepp. Du kan bidra till att förhindra att det händer ditt barn. Lär ditt barn att regeln är: Man rör inte här.